Wat is grijze energie of grijze stroom?

Elektrische stroom is kleurloos, men kan niet zeggen dat de stroom van elektronen een bepaalde kleur heeft. Daarnaast kan men al helemaal niet zeggen dat er sprake is van verschillende kleuren van elektronenstromen. Ondanks dit feit heeft men het in de praktijk vaak over groene stroom en grijze stroom. Over groene stroom is vrij veel informatie te vinden over grijze stroom is minder te vinden op internet. Dit komt omdat groene stroom populair is. Grijze stroom is minder populair en dat heeft voor een deel ook te maken met de benaming. Grijs klinkt nu eenmaal minder populair als groen. Groen wordt gezien als kleur van de verjonging en jeugdigheid. Grijs is de kleur van verouderd of gedateerd. Eigenlijk is dit ook het geval bij de kleuraanduiding voor groene en grijze stroom.

Groene stroom
Groene stroom is de laatste jaren veel in het nieuws. Bij groene stroom hebben veel mensen een duidelijk beeld. Men denkt aan duurzame energie die wordt gewonnen doormiddel van windturbines of de zonnecellen in zonnepanelen. Bij deze energie wordt er gebruik gemaakt van elementen die reeds in de natuur aanwezig zijn zoals zonlicht en windkracht. Ook waterkracht is een bron waaruit men elektrische energie kan winnen. Daarvoor zijn echter wel bepaalde technische voorzieningen nodig die in gebruik misschien niet heel milieubelastend zijn maar wel in de bouw en productie daarvan. Groene energie is vaak duurder dan grijze energie omdat er meer voorzieningen voor nodig zijn. Voordeel van groene energie is dat deze energie duurzaam is en nooit opraakt. Immers zo lang de wind waait, het water stroomt en de zon schijnt kan men energie winnen uit deze elementen en weersinvloeden.

Grijze energie
In tegenstelling tot groene energie worden bij grijze energie wel brandstoffen verbrand. Men heeft het daarbij over het algemeen over fossiele brandstoffen. Tegenwoordig worden echter ook wel houtpallets mee gestookt. Dit stoken gebeurd in kolencentrales. In een kolencentrale wordt voornamelijk steenkool verbrand. Hierdoor ontstaat een enorme hitte waarmee water wordt omgezet in stoom. De stoomdruk brengt turbines in beweging die zeer snel gaan draaien. Zo wordt elektrische energie opgewekt. Het winnen van deze energie is goed te controleren omdat men niet afhankelijk is van het weer. Een nadeel is echter dat de fossiele brandstoffen op den duur op raken. Daarnaast is de CO2 uitstoot van kolencentrales enorm. Daarom wordt grijze energie ook wel niet-duurzame energie of milieubelastende energie genoemd.

Toekomst van grijze energie
Grijze energie is altijd belangrijk geweest voor de energievoorziening van bedrijven en huishoudens. De laatste jaren investeert men echter steeds meer in duurzame energie en worden de grijze energiebronnen zelfs openlijk ter discussie gesteld. Men vraagt zich af of men nog wel fossiele brandstoffen moet gaan verstoken of dat men beter geheel over kan gaan op groene energie. Verschillende overheden zijn al in gesprek met de eigenaren van kolencentrales om te kijken of de kolencentrales geheel gesloten kunnen worden. Vanuit de hele wereld is dit nu bespreekbaar geworden. Toch kan men nog geen duidelijk antwoord geven op de vraag hoe men elektrische energie voor veel afnemers kan opslaan voor het geval de windmolens tijdelijk onvoldoende elektrische energie produceren.

Wat kun je met een opleiding Eerste Monteur Sterkstroominstallaties (EMSI)?

Een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties is een functie in de elektrotechniek. De opleiding en de functie worden afgekort met EMSI. De opleiding is bedoelt voor elektromonteurs die in de praktijk aan sterkstroominstallaties werken. Deze installaties kunnen in verschillende gebouwen en voorzieningen worden aangetroffen. Een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties moet deze installaties zelfstandig aan de hand van tekeningen en mondelinge instructies aanleggen. Daarnaast vormt een EMSI op de werkvloer een aanspreekpunt voor collega’s met betrekking tot vragen over de installatie en de aanwezige tekeningen. Eerste monteurs dragen meer verantwoordelijkheid in de praktijk voor Assistent monteur sterkstroominstallaties (AMSI) en daarnaast Monteur Sterstroominstallaties (MSI). Voordat iemand begint met een opleiding tot EMSI moet hij zich realiseren dat dit een opleiding is die alleen waarde heeft in de elektrotechniek. Een EMSI opleiding heeft buiten de elektrotechnische branche om weinig waarde op de arbeidsmarkt. Een EMSI met ervaring heeft op de arbeidsmarkt echter een goede kans op werk in de elektrotechniek.

Wat zijn sterkstroominstallaties en waar vind je deze?
In verschillende gebouwen tref je sterkstroominstallaties aan. Men spreekt van sterkstroom wanneer er sprake is van spanningen van 230 Volt of 400 Volt. In woningen is de spanning op de bedrading meestal 230 Volt. In de industrie en utiliteit wordt gewerkt met een hogere spanning. In deze grote gebouwen wordt gewerkt met een spanning van 400 Volt. De Ampère die in deze installaties is 1600. Een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties is bevoegd om aan deze installaties te werken.

Naast sterkstroominstallaties zijn in de elektrotechniek ook zwakstroominstallaties aanwezig. Deze installaties zijn vooral aanwezig in radio’s, televisies, computers en andere apparatuur waarbij elektronica aanwezig is. Bij zwakstroom wordt gewerkt met een spanning van maximaal 24 Volt.

Voor het werken aan zwakstroominstallaties heeft een EMSI aanvullende opleidingen nodig.

Wat doet een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties (EMSI)?
Een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties legt zelfstandig elektrotechnische installaties aan in woningen en utiliteit. Hierbij kan gedacht worden aan de complete installatie van de meterkast tot aan de wandcontactdoos. Een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties met ervaring mag zelfstandig aan de slag met het inrichten van een meterkast en het aanbrengen van nieuwe groepen daarin. Daarnaast legt hij ook bedrading aan en trekt hij draden naar wandcontactdozen en centraal dozen. Ook krachtgroepen van 380 Volt kunnen door een EMSI worden aangebracht in de meterkast. Een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties vormt op de bouw vaak het aanspreekpunt over de elektrotechnische installatie. Daarnaast kan hij leiding geven aan een aantal (assistent) monteur sterkstroominstallaties. Ook moet een EMSI ervaring hebben met tekeninglezen.

Waar werkt een Eerste Monteur Sterkstoominstallaties (EMSI)?
Een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties werkt meestal bij een installatiebedrijf dat gespecialiseerd is in elektrotechniek. Deze installatiebedrijven werken vaak projectmatig en nemen klussen aan die op verschillende adressen moeten worden uitgevoerd. Een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties moet daardoor flexibel inzetbaar zijn en over een rijbewijs beschikken. Sommige installatiebedrijven verstrekken aan een EMSI ook een bedrijfsbus met gereedschap zodat de monteur vanuit huis meteen naar de klus kan rijden. De klussen kunnen zowel in de woningbouw als in de utiliteit worden uitgevoerd. Ook industriële klussen komen voor in bijvoorbeeld fabriekshallen. Het soort project kan ook verschillen. Zo zijn er nieuwbouwprojecten en renovatie projecten. Bij nieuwbouwprojecten kan een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties zowel in de ruwbouw worden ingezet als in de afmontage. De ruwbouw is veelal open bouw waarbij er nog geen ramen in een pand zijn aangebracht. Er moeten in deze beginfase van de bouw nog allemaal voorzieningen worden aangebracht. Een EMSI moet in die positie vaak nog de gleuven frezen in de muur waar de buizen voor elektrische bedrading moeten worden aangebracht. Bij afmontage wordt het werk van een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties meer gericht op het zichtwerk zoals het plaatsen van schakelaars en verlichtingspunten.

Toelatingseisen voor de opleiding Eerste Monteur Sterkstroominstallaties (EMSI)
De toelatingseisen voor een opleiding Eerste Monteur Sterkstroominstallaties zijn zwaarder dan de toelatingseisen voor deelnemers aan een AMSI opleiding. Een EMSI moet in de praktijk over meer kennis beschikken en meer verantwoordelijkheid kunnen dragen. Daarom worden aan mensen die een EMSI opleiding willen volgen hogere toelatingseisen gesteld.  Iemand die in aanmerking wil komen voor een EMSI opleiding moet over de volgende vooropleiding beschikken:

• VBO B diploma met elektrotechnische richting;

• MAVO diploma;

• VMBO diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg;

• afgerond diploma elektrotechniek niveau 2.

Vaak maakt ook een intakegesprek deel uit van de aannameprocedure voor de opleiding EMSI. Het is belangrijk dat iemand zich van te voren goed oriënteert op zijn of haar studiekeuze. Met een EMSI opleiding kun je goed aan de slag in de elektrotechniek maar daar buiten is de kans klein dat de opleiding waarde heeft op het cv.

Kans op werk met opleiding Eerste Monteur Sterkstroominstallaties (EMSI)
Iemand met een afgeronde opleiding Eerste Monteur Sterkstroominstallaties heeft daarmee aantoonbare theoretische kennis over sterkstroominstallaties en de veiligheidsaspecten die bij de installatie daarvan aan de orde komen. Hij of zij kan daarnaast in theorie collega’s aansturen op de bouw bij het installeren van sterkstroominstallaties. Natuurlijk is werkervaring zeer belangrijk omdat de werkwijze en de organisatie op bouwprojecten verschillen. De wet en regelgeving blijft echter gelijk en dat moet de EMSI goed in de gaten houden. Daarnaast moet hij collega’s kunnen aanspreken wanneer deze zich niet houden aan de voorschriften. Een verantwoordelijke functie dus. Wanneer je een goede ervaren Eerste Monteur Sterkstroominstallaties bent heb je een goede kans op werk in de elektrotechniek. Wel is het belangrijk dat je over een rijbewijs en VCA beschikt. Goede referenties van opdrachtgevers zorgen er voor dat je goed bekend staat in de elektrotechniek. Hierdoor vindt je sneller een baan. Wanneer er echter weinig vacatures zijn ontkom je niet aan solliciteren. In deze kennisbank vindt je onder het kopje ‘sollicitatie’ tips om goed te kunnen solliciteren.

Wat kun je met een opleiding Assistent Monteur Sterkstroominstallaties (AMSI)?

Een opleiding Assistent Monteur Sterkstroominstallaties wordt in de praktijk vaak afgekort met AMSI. De opleiding is bestemd voor mensen die met sterkstroominstallaties willen werken in de elektrotechniek. Voordat iemand deze opleiding wil gaan volgen moet hij of zij zich goed oriënteren op de elektrotechniek. Een AMSI opleiding is zeer specifiek gericht op de elektrotechniek waardoor de opleiding voor andere functies en branches nauwelijks waarde heeft op het cv.

Wat zijn sterkstroominstallaties en waar vind je deze?
Sterkstroominstallaties of krachtstroominstallaties kunnen in verschillende gebouwen worden gevonden. Bij de meeste gebouwen wordt gewerkt met spanningen van 230 Volt of 400 Volt. In woningen is de spanning meestal 230 Volt. In de utiliteit en industrie komt ook een spanning voor van 400 Volt en een Ampère van 1600. Bij spanningen van 230 Volt of 400 Volt spreekt men van sterkstroom. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een spanning van maximaal 24 Volt spreekt men over zwakstroom. Zwakstroom is veel te vinden in elektronicaproducten, radio’s, tv’s en computers. Een Assistent Monteur Sterkstroominstallaties verricht werkzaamheden aan sterkstroominstallaties.

Wat doet een Assistent Monteur Sterkstroominstallaties (AMSI)?
Een Assistent  Monteur Sterkstroominstallaties (AMSI) verricht werkzaamheden onder leiding en toezicht van een ervaren monteur op het gebied van sterkstroominstallaties. Meestal is dat iemand die opgeleid is tot een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties. Een AMSI moet goed in staat zijn om onder een leidinggevende te werken. Daarnaast moet hij of zij niet te verlegen zijn om vragen te stellen over bijvoorbeeld een technische tekening of installatie. De werkzaamheden die een AMSI uitvoert zijn divers. Zo plaatst een AMSI wandcontactdozen en centraaldozen. Daarnaast worden gleuven in de muur gefreesd waarin de leidingen worden geplaatst waardoor de kabels lopen naar de verschillende contactpunten. Door deze leidingen worden door de AMSI draden of kabels getrokken. Een AMSI mag meestal niet zelfstandig een meterkast inrichten of nieuwe groepen aanleggen. Hierbij is toezicht van een ervaren monteur sterkstroominstallaties belangrijk.

Waar werkt een Assistent Monteur Sterkstoominstallaties (AMSI)?
Een Assistent Monteur Sterkstoominstallaties kan werkzaamheden uitvoeren voor een (elektrotechnisch) installatiebedrijf. De werklocaties kunnen verschillen omdat installatiebedrijven projectmatig werken. Zo kunnen projecten in de woningbouw maar ook in de utiliteit worden uitgevoerd op verschillende adressen. Een AMSI moet flexibel inzetbaar zijn en daarom is het verstandig dat hij of zij over een rijbewijs en eventueel een auto beschikt. Een AMSI kan in verschillende fasen van een bouwproject ingezet worden. Dit kan zowel in de ruwbouw maar ook in de afmontage zijn. Grof en fijn werk komen beide aan de orde. In de ruwbouw kan in ‘open bouw’ worden gewerkt en is er sprake van kou en tocht. De arbeidsomstandigheden kunnen wisselen.  De afmontage is gericht op het leveren van zichtwerk.

Toelatingseisen voor de opleiding Assistent Monteur Sterkstroominstallaties (AMSI)
De toelatingseisen voor een opleiding tot Assistent Monteur Sterkstroominstallaties zijn minder zwaar dan de opleiding MSI en EMSI. Als assistent werk je onder toezicht en daarom hoeft een AMSI niet over een vooropleiding te beschikken. Wel moet iemand die in aanmerking wil komen voor de opleiding AMSI minimaal 16 jaar zijn. Verder zijn er geen wettelijke verplichtingen waaraan de persoon moet voldoen. Het is wel belangrijk dat iemand doelbewust voor de opleiding kiest. Na het afronden van een AMSI opleiding kan iemand verder gaan leren voor een opleiding MSI. Met het afronden van die opleiding mag een monteur zelfstandig werken aan sterkstroominstallaties en worden de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk verbetert.

Kans op werk met opleiding Assistent Monteur Sterkstroominstallaties (AMSI)
De elektrotechniek is gekoppeld aan de bouw. Hoewel de ontwikkelingen in de bouw niet altijd naadloos aansluiten met de ontwikkelingen in de elektrotechniek. Ook in bestaande bouw kan bedrading worden aangelegd, omgelegd, vernieuwd of het netwerk worden vergroot. Dit is werk voor zelfstandige elektromonteurs en servicemonteurs in de elektrotechniek en gaat vaak buiten de bouwprojecten om. Voordat iemand met een afgeronde opleiding AMSI in aanmerking komt voor een dergelijke zelfstandige functie zal hij of zij wel door moeten leren en meer werkervaring moeten opbouwen. AMSI is daarmee een startfunctie in de elektrotechniek.