Overzicht elektrische draden

Binnen elektrische woninginstallaties komen onderstaande elektrische draden over het algemeen voor. Bruin fasedraad Fasedraad L (live) bruin staat op spanning en wordt ook wel fasedraad genoemd. Zorgt voor de aanvoer van stroom richting een verbruiker. Dat zorgt er voor dat deze draad altijd onder spanning staat zodra deze aangesloten is op schakelaar in de meterkast … Read more

Is elektriciteit hetzelfde als stroom?

Elektriciteit wordt in de volksmond vaak kortweg stroom genoemd. Echter is niet alle elektriciteit stroom en niet alle stroom is elektriciteit. De reden waarom elektriciteit stroom wordt genoemd ligt in het feit dat elektronen kunnen stromen door een elektriciteitsdraad wanneer daar spanning (Volt) op wordt gezet. Echter kan men ook spreken van een stroom vloeistof … Read more

Wat is elektrische geleidbaarheid?

Elektrische geleidbaarheid of conductantie is de mate waarin een stof of materiaal elektriciteit kan geleiden (doorlaten) en de omvang van die stroom. Elektrische geleidbaarheid is een intrinsieke eigenschap van materialen en wordt ook wel soortelijke geleidbaarheid genoemd. Doormiddel van het symbool σ wordt elektrische geleidbaarheid aangeduid. In het SI-stelsel wordt elektrische geleidbaarheid uitgedrukt in siemens … Read more

Wat is Ohm?

De ohm is een getal waarmee de elektrische weerstand wordt uitgedrukt. Elektrische weerstand is de elektrische eigenschap van materialen om de doorgang van elektrische stroom te belemmeren. De grootheid elektrische weerstand wordt uitgedrukt in de SI eenheid Ohm. Het bijbehorende SI symbool is Ω, de Griekse hoofdletter omega. Ohm is vernoemd naar de Duitse natuurkundige … Read more

Wat is de wet van Ohm?

De wet van Ohm is een empirische natuurkundige wet in de vorm van een formule waarmee de relatie berekend kan worden tussen elektrische spanning (U), elektrische stroom (I) en weerstand (R) in een stroomkring. De wet van Ohm is vernoemd naar de Duitse natuurkundige Georg Ohm (1789-1854). De wet van Ohm geeft aan: Dat het … Read more