Wat is Ohm?

De ohm is een getal waarmee de elektrische weerstand wordt uitgedrukt. Elektrische weerstand is de elektrische eigenschap van materialen om de doorgang van elektrische stroom te belemmeren. De grootheid elektrische weerstand wordt uitgedrukt in de SI eenheid Ohm. Het bijbehorende SI symbool is Ω, de Griekse hoofdletter omega. Ohm is vernoemd naar de Duitse natuurkundige Georg Ohm die ook bekend is van de Wet van Ohm: R=U/I oftewel spanning delen door stroomsterkte is elektrische weerstand.

Weerstand tegen elektrische stroom

Materialen kunnen elektrische stroom geleiden maar kunnen ook een bepaalde mate van weerstand bieden tegen de stroom van elektronen. De tegenhanger van elektrische weestand is dus elektrische geleiding. Men kan elektrische weestand een beetje vergelijken mechanische wrijving. De mate waarin een voorwerp of object weerstand biedt tegen elektrische geleiding is afhankelijk van het materiaal. Zo bieden elektrische isolatoren, zoals rubber, kunststof en keramiek veel weerstand tegen de stroom van elektronen. Naast deze isolatoren zijn er ook geleiders van elektrische stroom.

Geleiders

Deze geleiders zijn meestal van metaal gemaakt zoals koper, platina, goud en zilver. Nier alleen de aard van het materiaal is een factor in de weestand tegen geleiding. Het geleiden van elektronen hangt namelijk ook van de grootte en de vorm van een voorwerp af. Hoe langer en dunner een elektriciteitsdraad is hoe hoger de weerstand tegen een stroom elektronen. Een korte dikke elektriciteitskabel biedt minder weerstand tegen elektronen. Echter zal een korte elektriciteitskabel die bestaat uit een grote hoeveelheid koper veel geld kosten en nauwelijks flexibel zijn om te worden toegepast in machines, woningen en andere toepassingen. Er zal daarom altijd een bepaald materiaal moeten worden gekozen met het oog op de toepassing in een elektrotechnisch circuit. De weerstand die het materiaal biedt is daarbij een belangrijk gegeven dat meegenomen moet worden in de afweging om een bepaald materiaal wel of niet te gebruiken.

Supergeleiders

Vrijwel alle materialen en voorwerpen hebben een bepaalde mate van weerstand tegen elektrische stroom. Op dit punt zijn alleen supergeleiders een uitzondering. Deze hebben een elektrische weerstand van nul. Supergeleiders hebben overigens hun eigenschap om geen weerstand te bieden tegen elektrische stroom onder zeer lage temperaturen. Dan is de dichtheid van het materiaal optimaal en kunnen elektronen zonder weerstand hun doorgang vinden. Er zijn door de jaren heen verschillende onderzoeken gedaan naar supergeleidende materialen waaronder koperverbindingen en kwik. Ook vandaag de dag wordt er onderzoek gedaan naar supergeleiders.