Wat is elektrische geleidbaarheid?

Elektrische geleidbaarheid of conductantie is de mate waarin een stof of materiaal elektriciteit kan geleiden (doorlaten) en de omvang van die stroom. Elektrische geleidbaarheid is een intrinsieke eigenschap van materialen en wordt ook wel soortelijke geleidbaarheid genoemd. Doormiddel van het symbool σ wordt elektrische geleidbaarheid aangeduid. In het SI-stelsel wordt elektrische geleidbaarheid uitgedrukt in siemens met als symbool de hoofdletter S. Deze eenheid is vernoemd naar de Duitse uitvinder Ernst Werner von Siemens.

Conductantie tegenover resistantie

Conductantie is een ander woord voor elektrische geleidbaarheid. Het geeft, zoals hierboven is beschreven, aan in welke mate een bepaalde materiaalsoort elektrische stroom kan doorlaten. Tegenover conductantie staat resistantie. Resistantie is de mate waarin een materiaalsoort weerstand bied tegen elektrische stroom. Deze weerstand wordt aangeduid met de letter R met het symbool Ω dat staat voor Ohm. Conductiviteit is daarmee het omgekeerde van de resistiviteit.