Winst Vattenfall gedaald in 2023

De winst van Vattenfall is in de eerste negen maanden van 2023 gedaald in vergelijking tot de eerste negen maanden van 2022. De winstdaling heeft voornamelijk te maken met de daling in de energieprijzen. Sinds vorig jaar zijn de prijzen voor energie aanzienlijk afgenomen. Toch heeft Vattenfall in de eerste negen maanden van dit jaar een wnst weten te behalen van meer dan 398 miljoen euro. Dat maakt duidelijk dat de winst van het bedrijf vorig jaar 72 procent hoger lag. Het bedrijf heeft dus aanzienlijk weten te profiteren van de energiecrisis. Dat is natuurlijk bijzonder twijfelachtig te noemen. Vooral omdat veel burgers en bedrijven de grootst mogelijke moeite hadden om vorig jaar hun energierekeningen te betalen.

Overheden moesten in sommige gevallen zelfs bijspringen terwijl grote energieleveranciers klaarblijkelijk aanzienlijke winsten konden maken. In Nederland krijgen ongeveer twee miljoen klanten energie van Vattenfall. De prijzen voor stroom zijn volgens de energieleverancier in de periode van januari tot en met september gedaald met ongeveer 60 procent. Natuurlijk moet daarbij opgemerkt worden dat de prijzen voor elektrische stroom in 2022 aanzienlijk waren gestegen door de oorlog in Oekraïne en andere internationale spanningen. Hoewel energieleveranciers vorig jaar verschillende bezorgde berichten hadden geplaatst is nu duidelijk geworden dat de zorgen vooral bij de bevolking en andere afnemers van energie lagen en niet bij de energieleveranciers.