Elektriciteitsleer: wat is de eerste wet van Kirchhoff of stroomwet van Kirchhoff?

De eerste wet van Kirchhoff geeft aan dat er evenveel elektrische stroom naar een knooppunt in een elektrische installatie toe gaat als er vanaf het knooppunt af gaat. Met andere woorden: in elk knooppunt van een elektrisch netwerk is de totale som van elektrische stromen die in dat punt samenkomen even groot als de som van elektrische stromen die uit het knooppunt vertrekken. In elk knooppunt van een elektrisch netwerk is de algebraïsche som van de stromen {\displaystyle i_{k}}, waarbij ingaande elektrische stromen positief zijn en uitgaande elektrische stromen als negatief worden aangemerkt, gelijk aan nul.

Wet van Kirchhoff in formule

Deze wet kan in een formule worden weergegeven. Deze staat hieronder. Zoals je ziet is het totaal aan inkomende elektrische stromen hetzelfde als het totaal aan uitgaande elektrische stromen. Dat maakt dat het totaal aan elektrische stromen in het knooppunt feitelijk nul is.

Een knooppunt in een elektrische netwerk kan geen elektrische stroom opslaan of afgeven. Het kan dus wel stroom doorgeven. Daarom moet de som van stromen gelijk zijn aan nul. Als de elektronen stromen zouden worden opgeslagen in een knooppunt dan zou de hoeveelheid elektronen in dat knooppunt steeds groter worden tot het knooppunt op een gegeven moment zal exploderen.

Waar kom de naam wet van Kirhoff vandaan?

De wet van Kirchoff is genoemd naar de natuurkundige Gustav Robert Kirchhoff en is voor het eerst beschreven in 1845. Deze wet vormt een belangrijke basiswet voor de elektriciteitsleer.