Werkloosheid in Europa op laagste niveau ooit in november 2023

Aan het einde van afgelopen jaar daalde de werkloosheid in Europa naar een steeds lager percentage van de beroepsbevolking. Zo kwam de werkloosheid in de maand november uit op 6,4 procent. In de maand oktober werd nog een percentage van 6,5 procent gemeten. In aantallen komt de daling in de werkloosheid uit op 99.000 werklozen. Dit is naar voren gekomen uit de cijfers die door de organisatie Eurostat bekend zijn gemaakt. Eurostat is een statistiekbureau van Europa en lijkt daarmee een beetje op het CBS van Nederland. Alleen is Eurostat gericht op de ontwikkelingen in Europa waar het CBS meer gericht is op de ontwikkelingen in Nederland. Volgens Eurostat is het percentage werklozen in november 2023 in absolute aantallen ongeveer 282.000 werklozen lager uitgevallen ten opzichte van november 2022.

Werkloosheid blijft dalen

Het is opvallend dat de werkloosheid steeds verder afneemt want de economische groei is ook aan het afnemen in Europa. Meestal gaat een economische krimp gepaard met een toename van de werkloosheid. Aan het einde van 2023 is die ontwikkeling zeker niet zichtbaar. Het is overigens niet voor het eerst dat het werkloosheidspercentage in de eurolanden zo laag is geweest. In de maand juni van 2023 was het percentage werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking ook zo laag. De werkloosheid in Nederland neemt overigens ook af. Daarnaast is de vraag naar personeel op de arbeidsmarkt onverminderd hoog. Aan het begin van 2024 proberen de werkgevers in Nederland op verschillende manieren werklozen te bereiken om deze in te zetten op openstaande vacatures. Omscholingstrajecten, loopbaanbegeleiding, bijscholing en complete BBL opleidingen worden aangeboden om zoveel mogelijk werkzoekenden aan een baan te helpen en verder te ontwikkelen. Al deze inspanningen zorgen er tevens voor dat de werkloosheid af blijft nemen in Nederland.