Werkloosheid eurozone op laagste niveau sinds januari 2009

Het gaat goed met de werkgelegenheid in de eurozone. Dit blijkt onder andere uit de daling in de werkloosheid. In de maand september 2017 is de werkloosheid in gebieden waar met de euro wordt betaald gedaald naar 8,9 procent. In de maand augustus was de werkloosheid nog 9 procent. De werkloosheid is nu dus weer iets gedaald. Volgens het Europees statistiekbureau Eurostat is de werkloosheid in de eurozone sinds januari 2009 niet zo laag geweest. In de eurozone kwam de werkloosheid onder jongeren uit op 2,6 miljoen.

Verschillende economen hadden verwacht dat de werkloosheid op 9 procent zou blijven staan. Deze economen zijn door deze kleine daling positief verast. Eurostat heeft berekend dat er in de maand september in totaal 14,5 miljoen mensen werkloos waren in de eurolanden. Als men de werkloosheidcijfers van allen landen van de hele Europese Unie meeneemt in het bepalen van de werkloosheidscijfers dan komt men op een gemiddelde van 7,5 procent. In de gehele Europese Unie zijn meer dan 18,4 miljoen werklozen aanwezig.

In de landen Spanje en Griekenland is de werkloosheid nog altijd het hoogste. In Nederland is de werkloosheid volgens Eurostat nog ongeveer 4,7 procent. Dat percentage is precies hetzelfde als het percentage van de augustus.