Is de focus nog wel op verduurzaming en energietransitie vanaf januari 2024?

Verduurzaming en energietransitie waren de afgelopen jaren belangrijke begrippen die regelmatig opdoken in de media. Inmiddels hoor je steeds minder berichten die verband houden met deze begrippen. Is Nederland het verduurzamen van woningen en andere gebouwen zat? Kost het te veel geld of zijn de subsidies niet toereikend? In ieder geval werden er na de zomervakantie van 2023 minder orders geplaatst voor het aanbrengen van zonnepanelen.

Kritischer vanwege de kosten

Ook is men steeds kritischer op warmtepompen. Vooral wanneer men niet meer kan salderen is een warmtepomp best lastig terug te verdienen. Als er teveel energie wordt opgewekt door zonnepanelen kan deze energie lang niet altijd worden teruggeleverd of moet men zelfs betalen voor het terugleveren van zonnestroom. Door deze nieuwe ontwikkelingen kan men wat men in zonnige periodes teveel opwekt niet meer wegstrepen tegen de extra elektrische stroom die men van het lichtnet moet afnemen in de bewolkte koude dagen.

Berichten in de media

De berichten over energienetten die zijn overbelast zorgen er voor dat veel mensen afwachtend zijn met het doen van investeringen op het gebied van energietransitie. Daarnaast is ook aardgas niet meer zo duur als de periode vlak na het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Zelfs nu het kouder wordt verschijnen er geen paniekberichten in de media over hoge gasprijzen. Een bepaalde groep consumenten en bedrijven is behoudend en zijn nog niet gericht op vernieuwing en modernisering. Ze zijn afwachtend en terughoudend, vooral wanneer er in de media negatieve berichten verschijnen. Als men veel geld moet betalen voor nieuwe apparatuur en installaties om de energietransitie mogelijk te maken is men nog minder enthousiast.

Opslaan van elektriciteit

De energietransitie is in Nederland vooral gericht op elektriciteit. Men wekt elektriciteit op doormiddel van zonnepanelen en windmolens. Dat zijn twee systemen die voor een groot deel afhankelijk zijn van het weer. Daardoor kun je afhankelijk van het weer in bepaalde periodes veel elektriciteit opwekken en in andere periodes zal de productie dalen. Als men de stroom niet snel kan transporteren naar afnemers dan zal men er voor moeten zorgen dat de elektriciteit kan worden opgeslagen. Geen wonder dat verschillende bedrijven in het Westen en in China bezig zijn met nieuwe technologie op het gebied van accu’s en batterijen waardoor een grote hoeveelheid elektriciteit kan worden opgeslagen. Een belangrijke oplossing is het bieden van een effectieve opslag van elektriciteit. Een aantal vooruitstrevende installatiebedrijven is bezig met deze technologie. Het is zelfs mogelijk om aan huis elektriciteit op te slaan. Deze ontwikkeling is nog niet heel bekend en wordt nog niet wijdverbreid toegepast maar het feit dat de ontwikkeling plaatsvind is hoopgevend voor de toekomst van de energietransitie.

Waterstofketel

Daar alle aandacht op elektriciteit vergeet men bijna waterstof als vervanger voor aardgas. De waterstofketel komt in tegenstelling tot de warmtepomp nauwelijks in het nieuws. Het opwekken van waterstof kost veel elektriciteit en kan daarom alleen duurzaam plaatsvinden als de elektriciteit ook duurzaam is opgewekt. Op die manier staat waterstof toch in verbinding met elektriciteit. Daarnaast is er ook bij waterstof sprake van een centraal verwarmingssysteem waarbij niet gebruik wordt gemaakt van een aardgasgestookte cv-ketel maat van een waterstofketel. Om die reden is de waterstofketel wellicht niet zo vernieuwend als bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp die geheel zonder ketel werkt.

Toch is het waarschijnlijk een illusie dat men de complete energievoorziening kan elektrificeren. Waarschijnlijk zal er altijd een andere bron van energie nodig zijn. Een energiedrager zoals aardgas is al jaren betrouwbaar geweest. Wanneer men deze energiedrager kan vervangen door waterstof kan men de komende jaren het aardgasnet met een aantal technische aanpassingen gebruiken voor de distributie van waterstof. Dan zullen de cv ketels van aardgas omgebouwd moeten worden tot waterstof. Of men zou waterstofketels moeten installeren. Echter hoeft men dan in veel gevallen geen vloerverwarming aan te brengen en kan men de radiatoren en convectoren die reeds aanwezig zijn gewoon behouden en gebruiken.

Goed advies is belangrijk

Hoewel er in de media veel berichten worden geplaatst over verduurzaming zijn er nauwelijks echte adviezen te vinden. Consumenten worden aan hun lot overgelaten en krijgen door de berichten vaak verkeerde indrukken. Wie kan voor een consument nu bepalen wat feit of fictie is en wat een goed advies is met betrekking tot verduurzaming? Daarvoor heb je ervaren adviseurs nodig. Het aantal adviseurs op het gebied van verduurzaming is de afgelopen jaren dan ook aanzienlijk toegenomen. Een aantal van hen heeft gedegen kennis op het gebied van de mogelijkheden maar er zijn ook adviseurs die voornamelijk vanuit een winstoogmerk handelen. Deze adviseurs geven vooral adviezen die voor hen of hun bedrijf interessant zijn vanwege de werkzaamheden of de marge. Voor consumenten is het daarom belangrijk om naar gecertificeerde installatiebedrijven te gaan voor een gedegen advies over verduurzaming van de woning en bijbehorende installaties.