Warmtepomp een ‘dwangpomp’?

Bijna elk huishouden in Nederland zal vanaf 2026 verplicht voor een duurzame oplossing moeten kiezen bij de vervanging van een cv-ketel. Er zijn al huishoudens die inmiddels een warmtepomp hebben aangeschaft maar vele woningen zijn nog voorzien van een cv-installatie met een bijbehorende cv-ketel. De kosten van een warmtepomp blijken volgens veel tegenstanders het grootste … Read more

IEA verwacht verkoopgroei in warmtepompen tot 2028

Wereldwijd zal de interesse in warmtepompen de komende jaren toenemen. Deze prognose geeft het Internationaal Energieagentschap IEA. Er is op dit moment al sprake van een gestage groei in de realisering van projecten op het gebied van duurzame warmte. De IEA verwacht dat er tot 2028 een toename zal plaatsvinden van 40 procent op het … Read more

Vereniging Warmtepompen verwacht daling in verloop warmtepompen in 2024

De Vereniging Warmtepompen verwacht dat er dit jaar geen stijging zal plaatsvinden in de verkoop van warmtepompen. De branchevereniging voor warmtepompleveranciers geeft een aantal redenen voor deze verwachting. Aller eerst benoemd de organisatie de lagere gasprijzen. Die zorgen er voor dat er minder financiële druk ontstaat om over te stappen van aardgas op een elektrische … Read more

Is de focus nog wel op verduurzaming en energietransitie vanaf januari 2024?

Verduurzaming en energietransitie waren de afgelopen jaren belangrijke begrippen die regelmatig opdoken in de media. Inmiddels hoor je steeds minder berichten die verband houden met deze begrippen. Is Nederland het verduurzamen van woningen en andere gebouwen zat? Kost het te veel geld of zijn de subsidies niet toereikend? In ieder geval werden er na de … Read more

Hybride warmtepomp als verwarmingsinstallatie voor een woning

Hybride warmtepompen worden regelmatig genoemd als mogelijkheid om de verwarming van een woning te verduurzamen. Vaak wordt er bij de berichten over deze installaties niet vermeld wat een hybride warmtepomp precies is. Deze verwarmingsinstallaties bestaan in feite uit twee systemen waarmee warmte opgewekt kan worden namelijk de warmtepomp en de cv-ketel. In feite gebruik je … Read more

Mogelijk recordverkoop warmtepompen in 2023

Dit jaar kopen woningeigenaren in Nederland mogelijk voor een record aan warmtepompen. Op dit moment zijn er in Nederland in de eerste maanden van dit jaar al ruim 110.000 warmtepompen geplaatst. Dat aantal is net zo hoog als in heel 2022 is geplaatst. Als de verkoop en installatie van warmtepompen op dit tempo doorzet dan … Read more

Welke soorten warmtepompen zijn er?

Warmtepompen zijn populair in Nederland en de afgelopen tijd zijn er steeds meer warmtepompen op de markt gekomen. Er zijn verschillende warmtepompen op de markt. Allereerst is er een verschil tussen hybride warmtepompen en warmtepompen die niet in samenwerking met een ander verwarmingssysteem werken. Daarnaast heb je de buitenlucht/water lucht warmtepomp, de ventilatielucht/water warmtepomp, de … Read more

Heb ik een vergunning nodig voor een warmtepomp?

Voor het plaatsen van een warmtepomp kan een vergunning nodig zijn. Of een vergunning voor een warmtepomp noodzakelijk is hangt af van een aantal factoren. Allereerst is het belangrijk om te bepalen wat voor soort warmtepomp zal worden geplaatst. Zo kan er een lucht / water warmtepomp worde aangebracht of een bodem/ water warmtepomp. Er … Read more

Wat kost een warmtepomp begin 2023?

De aanschafprijs van en warmtepomp is afhankelijk van verschillende factoren. In eerste instantie is het merk en het type warmtepomp van invloed op de aanschafprijs. Zo wordt er bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt tussen een hybride warmtepomp die in combinatie met een cv-ketel wordt gebruikt maar er is ook en all-electric variant die niet gekoppeld is … Read more

Wat is de levertijd van een warmtepomp?

De levertijd van een warmtepomp is moeilijk van te voren te bepalen. De vraag naar warmtepompen was in 2022 al heel groot maar in de komende jaren zal de vraag naar warmtepompen toenemen. Dat is een logische ontwikkeling die volgt op de verduurzaming van de woningen en bedrijfspanden in Nederland. Steeds meer gebouwen worden aardgasvrij … Read more

Hoge temperatuur warmtepomp als oplossing voor gasvrij wonen

Een hoge temperatuur warmtepomp wordt door verschillende installatiebedrijven genoemd als oplossing voor gasvrij wonen. Met name oudere woningen zouden kunnen worden voorzien van een hoge temperatuur warmtepomp omdat die woningen voorzien zijn van cv-ketels die eveneens een hoge aanvoertemperatuur hebben van het cv-leidingwater. Een hoge temperatuur warmtepomp kan warm water leveren tot en met 70 … Read more

Werking van een warmtepomp ten opzichte van een cv-ketel

Een warmtepomp heeft een andere werking dan een aardgasgestookte cv-ketel. In een cv-ketel wordt aardgas verbrand waarbij veel hitte vrij komt. Deze hitte wordt gebruikt om het leidingwater van de centrale verwarming op een hogere temperatuur te brengen. Het verwarmde water wordt door cv-leidingen getransporteerd naar de radiatoren waar de warmte wordt afgeven aan de … Read more

Wat is een warmtepompboiler?

Een warmtepompboiler is een boiler die doormiddel van een warmtepomp op temperatuur wordt gebracht en gehouden. Warmtepompboilers zijn een duurzamer milieuvriendelijker alternatief voor de boilers die op aardgasgestookte cv-ketels zijn aangesloten. Een boiler wordt gebruikt voor zogenaamd sanitair water. Dit is in feite het water dat uit de kraan of douche komt. Een boiler maakt … Read more

Hybride warmtepompen: een warmtepomp en een cv-installatie gecombineerd

Hybride warmtepompen zijn een vorm van hybride verwarmingstechniek. Meestal denkt men bij hybride aan een gecombineerd systeem waarbij een duurzame technologie en een minder duurzame technologie worden samengevoegd. Dat is ook het geval met hybride warmtepompen. Een hybride warmtepomp wordt namelijk verbonden aan een centrale verwarmingsinstallatie met een cv-ketel. Dat betekent dat een hybride warmtepomp … Read more

Wat is lagetemperatuurverwarming of LTV?

Lagetemperatuurverwarming is een verwarmingstechnologie waarbij de aanvoertemperatuur niet hoger is dan 55 graden Celsius. Daarmee verschilt lagetemperatuurverwarming van bijvoorbeeld een aardgasgestookte centrale verwarming. Cv-installaties die op aardgas draaien hebben een aanvoertemperatuur van 80 graden Celsius of zelfs hogere temperaturen. Het verkrijgen van een dergelijk hoge temperatuur vereist meer energie en dus meer verbranding dan het … Read more

Waaruit bestaat een geothermie installatie?

Geothermie is aardwarmte en kan worden aangewend als verwarmingsbron of indirect als energieleverancier worden gebruikt waarbij de aardwarmte bijvoorbeeld wordt omgezet in elektrische energie. Geothermie is een effectieve alternatieve energiebron omdat er bij deze installaties nauwelijks CO2 vrij komt in de atmosfeer. Dat maakt geothermie veel milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld aardgas. Voordat met een geothermie-installatie gaat … Read more

Geothermie en duurzaamheid

Geothermie is een ander woord voor aardwarmte en wordt steeds vaker genoemd als een goed alternatief voor aardgas. Dat is geen wonder want geothermie is altijd aanwezig en daardoor een onuitputtelijke duurzame energiebron. Veel woningen hebben nog een centrale verwarming waarin aardgas wordt verbrand om warm cv-leidingwater te realiseren. Het verstoken van aardgas staat echter … Read more

Wat is geothermie?

Geothermie is een ander woord voor aardwarmte en is tevens een verzamelnaam voor technologie waarmee warmte uit verschillende aardlagen wordt gewonnen, getransporteerd en gebruikt om gebouwen en andere voorzieningen te verwarmen. Als men het in het kader van de energietransitie heeft over geothermie dan doelt men meestal op installaties waarmee warm grondwater uit diepere aardlagen … Read more

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is het geheel van ontwerpactiviteiten en bouwactiviteiten waarbij men gericht is op de ontwikkeling en bouw van een duurzaam bouwwerk en gebruik maakt een duurzaam bouwproces waarbij energie en materiaal zo milieuvriendelijk mogelijk worden gebruikt. Duurzaam bouwen is de toekomst want duurzaam bouwen is bouwen met het oog op de toekomst. Dat houdt … Read more

Wat is energieneutraal?

Energieneutraal is de balans tussen het energieverbruik en de energieproductie van een gebouw. Deze korte definitie over energieneutraal hebben de auteurs van de website Technischwerken.nl geformuleerd. Er wordt veel geschreven over onderwerpen die te maken hebben met de verduurzaming van woningen en andere gebouwen. Daarbij komen regelmatig nieuwe populaire termen in teksten naar voren. Denk … Read more