Mogelijk recordverkoop warmtepompen in 2023

Dit jaar kopen woningeigenaren in Nederland mogelijk voor een record aan warmtepompen. Op dit moment zijn er in Nederland in de eerste maanden van dit jaar al ruim 110.000 warmtepompen geplaatst. Dat aantal is net zo hoog als in heel 2022 is geplaatst. Als de verkoop en installatie van warmtepompen op dit tempo doorzet dan zullen tegen het einde van 2023 in totaal 170.000 warmtepompen zijn geplaatst. Er worden volgens de brancheorganisaties Techniek Nederland en Vereniging Warmtepompen met name gekozen voor hybride warmtepompen. Een hybride warmtepomp werkt in combinatie met een cv ketel. Deze oplossing wordt veel toegepast bij woningen die al worden bewoont. Voor nieuwe woningen met een hoge isolatiewaarde wordt vaker gekozen voor een warmtepomp als hoofdverwarming van de woning.

De verkoop van hybride warmtepompen gaat hard. Tegen het einde van 2023 zullen er vermoedelijk 120.000 van deze hybride warmtepompen zijn verkocht. Het zou dit jaar voor het eerst zijn dat er meer warmtepompen zijn geplaatst in bestaande woningen dan in nieuwbouwwoningen. Volgens de brancheorganisaties spelen een aantal factoren mee in de toename in populariteit van de warmtepomp. Een belangrijke factor is bijvoorbeeld de hoge gasprijs. De gasprijs is niet meer zo hoog als vorig jaar maar door de internationale politieke ontwikkelingen merken mensen wel veel onzekerheid met betrekking tot de gasprijs. Doormiddel van een warmtepomp wordt men niet meer afhankelijk van aardgas maar wel meer afhankelijk van elektriciteit. Daarom worden vaak meer zonnepanelen geplaatst door mensen met een warmtepomp. Bij een hybride warmtepomp is men nog wel voor een deel afhankelijk van aardgas maar in veel mindere mate dan bij een complete aardgasgestookte installatie. Verder geeft de voorzitter van Techniek Nederland Doekle Terpstra aan dat subsidies ook een belangrijke factor zijn.