Heb ik een vergunning nodig voor een warmtepomp?

Voor het plaatsen van een warmtepomp kan een vergunning nodig zijn. Of een vergunning voor een warmtepomp noodzakelijk is hangt af van een aantal factoren. Allereerst is het belangrijk om te bepalen wat voor soort warmtepomp zal worden geplaatst. Zo kan er een lucht / water warmtepomp worde aangebracht of een bodem/ water warmtepomp. Er zijn verschillen in de werking van deze warmtepompen en ook de wijze waarop deze worden aangebracht verschilt.

Lucht/ water warmtepomp

De lucht/ water warmtepomp is een warmtepomp die veel wordt aangebracht in Nederland. Het is een warmtepomp die in verhouding niet heel veel kost en vrij eenvoudig kan worden geplaatst. Deze warmtepompen hebben een buitenunit. Als de buitenunit van een warmtepomp bijvoorbeeld aan een gevel wordt geplaatst of op een dak dan kunnen mensen de warmtepomp vaak aan de buitenzijde van de woning goed zien. Vooral aan de straatkant is een warmtepomp vaak goed zichtbaar als men deze aan de gevel heeft geplaatst.

Ook kan er sprake zijn van een monumentaal pand of een beschermd stadsgezicht. Dan zijn de regels met betrekking tot het plaatsen van een warmtepomp vaak extra streng. Daarom is het belangrijk om navraag te doen of men hiervoor een zogenaamde omgevingsvergunning voor nodig heeft. Deze aanvraag kun je indienen bij de gemeente via omgevingsloket.nl. Zodra de aanvraag is ingediend zal deze worden voorgelegd aan een welstandscommissie. De welstandscommissie zal de aanvraag voor de omgevingsvergunning beoordelen.

Bodem /water warmtepomp

Het is ook mogelijk dat men een bodem /water warmtepomp wil plaatsen. Daarvoor moet men boren naar een bodembron. Dat is een behoorlijk karwei waarbij men gebruik maakt van een boorinstallatie die behoorlijk diep in de bodem moet boren. Het boren in de bodem wordt echter niet overal als wenselijk beschouwd. Daarom zal daarvoor meestal een vergunning noodzakelijk zijn.

Vraag bij de gemeente na of een vergunning nodig is

Of een vergunning nodig is voor het plaatsen van een warmtepomp is per situatie afhankelijk. Het type warmtepomp is bepalend maar ook de plek waar de warmtepomp wordt aangebracht. De plek waar de warmtepomp aan het gebouw wordt aangebracht is bepalend of er een omgevingsvergunning nodig is. Maar als men bijvoorbeeld een bodemwarmtepomp wil plaatsen gaat het ook om de activiteit die men wil uitvoeren namelijk het boren in de bodem. Het is verboden om een warmtepomp te plaatsen als de gemeente daarvoor geen akkoord gaat geven. Daarom is het indienen van een aanvraag van belang. Het is een voorbereidende stap op het daadwerkelijk aanbrengen van de warmtepomp. De vergunning moet dus voor de daadwerkelijke plaatsing van de warmtepomp worden aangevraagd. Als de aanvraag wordt goedgekeurd kun je in overleg met een installatiebedrijf om de warmtepomp te laten plaatsen. Wellicht dan een installatiebedrijf ook kan helpen met het aanvragen van een vergunning voor een warmtepomp.