Krapte op arbeidsmarkt was groot in 2022 maar hoe zit dat in 2023

Het afgelopen jaar was de krapte op de arbeidsmarkt heel groot. Er waren al veel vacatures op de arbeidsmarkt maar er kwamen alleen maar meer vacatures bij. Dat heeft allemaal te maken met de ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden in Nederland maar ook daar buiten. Nederland heeft al geruime tijd te maken met vergrijzing. Een groot aantal werknemers in Nederland komt op de pensioengerechtigde leeftijd en stroomt op die manier uit het arbeidsproces. Door de vergrijzing ontstaan dus lege arbeidsplaatsen. Deze leger arbeidsplaatsen zouden natuurlijk goed opgevuld kunnen worden door nieuwe instroom. Alleen daar zit nu juist het probleem. De afgelopen decennia is de Nederlandse bevolking nauwelijks gegroeid. Veel tweeverdieners hadden in verhouding weinig kinderen. Daardoor is het aantal nieuwe arbeidskrachten niet sterk toegenomen.

Recessie en arbeidsmarkt

De overheid heeft doormiddel van arbeidsmigranten en andere aanwas van buitenlandse krachten dit gat proberen op te vullen maar dat is geheel niet succesvol gebleken. Vaak komen er andere problemen aan de orde zoals cultuurverschillen en taalproblemen. Dat zorgt er voor dat Nederland structureel een tekort heeft aan arbeidskrachten. Er is sprake van een record op het gebied van de krapte op de arbeidsmarkt in 2022. Het is goed mogelijk dat de krapte in 2023 nog groter wordt. Dat heeft veel te maken met de economische ontwikkelingen. Als Nederland uit een recessie kan blijven en economische groei blijft vertonen dan is de kans groot dat de meeste bedrijven meer gaan omzetten en meer productie gaan draaien. Daardoor neemt de vraag naar personeel alleen maar toe. Toch kan 2023 ook een jaar zijn van een omslag. Een recessie is voor veel analisten best een goed denkbaar scenario. Daardoor kan ook de vraag naar arbeidskrachten afnemen.