Krapte op arbeidsmarkt op recordhoogte in februari 2022 volgens CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft aangegeven dat de krapte op de arbeidsmarkt nog lang niet voorbij is. In bepaalde sectoren is het de afgelopen tijd nog moeilijker geworden om personeel te vinden. Zo steeg het aantal vacatures volgens het CBS in het vierde kwartaal van 2021 (oktober, november, december) naar een nieuw record. Doordat er meer vacatures ontstaan wordt de zoektocht naar kandidaten lastiger.

Openstaande vacatures

Aan het einde van de maand december waren er in Nederland 387.000 openstaande vacatures. Als men dit aantal omrekent naar het aantal vacatures per werkloze. Dan heeft men 105 vacatures per 100 werklozen. Gemiddeld is er dus ruim 1 vacature beschikbaar voor elke werkloze in Nederland. Dit is natuurlijk op het eerste gezicht ideaal. De praktijk is echter anders. De werklozen die op dit moment zoekende zijn op de arbeidsmarkt vinden dikwijls geen aansluiting bij de aspecten die gevraagd worden in de vacatures. Dat zorgt er voor dat de werklozen niet zonder extra middelen aan een baan geholpen worden.

Toename krapte op arbeidsmarkt

Het aantal vacatures blijft ondertussen toenemen. In het derde kwartaal van 2021 waren er namelijk nog 372.000 openstaande vacatures in Nederland. Dit is met andere woorden 93 vacatures per 100 werklozen. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, geeft aan dat de toenemende krapte op de arbeidsmarkt opvallend blijft. Op dit moment heeft ruim 70 procent van de bevolking tussen 15 en 75 jaar in Nederland een betaalde baan. Dit aantal is nog niet eerder zo hoog geweest en elke maand neemt dit aantal verder toe.