Arbeidsmarkt gaat herstellen in 2022 volgens UWV

Volgens de Arbeidsmarktprognose van het UWV zal de arbeidsmarkt in Nederland zich het komende jaar herstellen van de coronapandemie. Door de uitbraak van COVID-19 in maart 2021 heeft de arbeidsmarkt in Nederland een behoorlijke klap gekregen. Hoewel het aantal ontslagen op zich wel meeviel als men het totaal bekijkt zijn er toch bepaalde sectoren die het heel moeilijk hebben gehad het afgelopen jaar. In 2021 zal een herstel op de arbeidsmarkt zichtbaar worden. Dit herstel zal voornamelijk zichtbaar worden in het aantal uren dat gewerkt wordt door werknemers.

Gewerkte uren

Volgens de prognose van het UWV zal het aantal gewerkte uren met 2 procent stijgen in Nederland. In 2020 is het aantal gewerkte uren in Nederland juist met 3,4 procent afgenomen. Desondanks verwacht het UWV dat in 2021 het aantal banen 0,1 procent kleiner zal zijn dan vorig jaar. In totaal zal het aantal banen in Nederland in 2021 uitkomen op ongeveer 10,7 miljoen. De werkgelegenheid zal de komende tijd steeds verder toenemen. Dat zal ook een gunstig effect hebben op de arbeidsmarkt. Zo zal er in 2022 een verder herstel plaatsvinden op de arbeidsmarkt. Het UWV schat dat er in 2022 in totaal 1,3 procent meer banen zullen zijn in Nederland. Dat betekent dat er het komende jaar in Nederland ongeveer 10,8 miljoen banen aanwezig zullen zijn.

Arbeidsmarkt in 2022

Het UWV geeft echter aan dat het heel lastig is om het verloop op de arbeidsmarkt te voorspellen. Het is namelijk onduidelijk hoe de coronapandemie verder wordt overwonnen. Als het virus voldoende is afgezwakt kan de economie zich verder herstellen en kan ook de arbeidsmarkt aantrekken. Toch is het lastig om dit in te schatten. Er kunnen nieuwe virussen ontstaan en nieuwe varianten van het bestaande virus. Dat virussen een effect hebben op de economie en arbeidsmarkt blijkt uit het afgelopen jaar. Toen werden verschillende maatregelen doorgevoerd om de effecten en de verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen hadden een directe invloed op de werkgelegenheid en de hoeveelheid banen in Nederland. Het is daarom moeilijk om precies in te schatten hoe de arbeidsmarkt van 2022 er uit zal zien.