Mensen die werkloos werden tijdens eerste lockdown in 2020 hebben meestal weer werk gevonden in 2021

Tijdens de eerste lockdown in Nederland het afgelopen jaar hebben verschillende mensen hun baan verloren. Dat kwam met name omdat ze in bepaalde sectoren werkzaam waren waar de coronamaatregelen het grootste nadelige effect hadden op de werkgelegenheid. Hierbij kun je denken aan de horeca maar ook aan de evenementenbranche en de reisbranche. Inmiddels is duidelijk dat een groot deel van de werklozen vaak binnen zes maanden weer aan de slag is gegaan in een nieuwe baan. Ook in bedrijfstakken die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis en de coronamaatregelen zoals de recreatiesector kon een meerderheid van de werklozen binnen een half jaar weer een baan te vinden. Dit bericht werd donderdag 10 juni 2021 bekend gemaakt door uitkeringsinstantie UWV.

UWV Arbeidsmarktprognose

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt brengt het UWV doormiddel van de Arbeidsmarktprognose in kaart. In deze prognose staat dat 61 procent van mensen die tussen maart en oktober 2020 hun baan hadden verloren binnen zes maanden weer aan het werk was. Dit aandeel was in de horeca zelfs 63 procent. Nu zal men misschien denken dat een groot aantal van de werknemers uit de sectoren horeca en recreatie in een andere sector werk had gevonden. Dat is echter niet altijd het geval geweest. De meeste werknemers wisten in dezelfde sector een nieuwe baan te vinden. Dat was in ieder geval van toepassing op mensen die werk zochten in de horeca-, recreatie-, sport- en culturele sector. Ontslagen mensen die in die sector hadden gewerkt wisten vaak een nieuwe baan binnen dezelfde sector te krijgen. Dit was echter wel anders in de reisbranche. Mensen met werkervaring in deze sector vonden juist vaak werk in andere sectoren. Bij 90 procent van de mensen die uit de reissector ontslagen waren werd werk gevonden in een andere sector. Voor de zwaar getroffen luchtvaartsector was dat percentage 87 procent.