Drieduizend mensen lopen per jaar gehoorschade op tijdens het werk

Het Amsterdam Medisch Centrum AMC heeft een tak die zich richt op beroepsziekten. Dit is het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Zondag 1 december 2013 publiceerde het NCvB een rapport over beroepsziekten in 2013. Hierin staan kerncijfers over de gezondheidsrisico’s waarmee medewerkers in het bedrijfsleven te maken kunnen krijgen. Het rapport geeft weer dat ieder jaar ongeveer drieduizend mensen zich melden bij een bedrijfsarts vanwege problemen met hun gehoor. Een groot deel van deze mensen zouden gehoorbeschadiging hebben opgelopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Mogelijke oorzaken van gehoorbeschadiging zijn het niet dragen van gehoorbescherming  of het gebruik maken van verkeerde gehoorbescherming die het geluid onvoldoende dempt. Volgens een woordvoerder van het NCvB zijn de beschermingsmiddelen tegen gehoorbeschadiging wel adequaat. Toch moet er nog gezocht worden naar een technische oplossing om het schadelijke lawaai te filteren en gewenste geluiden door te laten. Volgens de woordvoerder hebben medewerkers op de bouwplaats te maken met dilemma’s. Ze moeten goed in staat zijn om waarschuwingsgeluiden te horen en daarnaast moeten ze hun oren beschermen tegen schadelijke geluiden. Deze combinatie is moeilijk te verwezenlijken. Volgens de woordvoerder komt dit conflict met betrekking tot gehoorbescherming ook voor in de industrie en andere sectoren.

Volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten is een groot deel van de medewerkers die zich bij de bedrijfsarts melden met gehoorschade werkzaam op de bouw. In totaal zou het gaan om 90 procent van de personen die zich melden bij een bedrijfsarts met gehoorproblemen. Deze problemen waar medewerkers over klagen zijn divers. Sommige klachten bestaan uit oorsuizen een verminder gehoor of zelfs doofheid. Volgens de woordvoerder van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten geeft dit percentage wel een vertekend beeld. De bouw is namelijk de enige sector waar gehoorschade actief wordt opgespoord. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een medisch onderzoek dat preventief is.

Reactie van Technisch Werken
Gehoorbescherming hoort bij de persoonlijke beschermingsmiddelen van medewerkers. Deze beschermingsmiddelen worden ook wel PBM’s genoemd. Medewerkers worden verplicht gesteld om de voorgeschreven beschermingsmiddelen te gebruiken wanneer ze met hun werkzaamheden bezig zijn. Doormiddel van een VCA cursus wordt het belang van deze beschermingsmiddelen onderstreept. Op veel bouwlocaties is het bezit van een geldig VCA-certificaat verplicht. Toch blijkt in de praktijk dat de regels omtrent veilig werken regelmatig worden overtreden op de bouw. Voor een deel is dit te wijten aan onverantwoord gedrag. Toch komt het ook vaak voor dat medewerkers geen gebruik maken van bepaalde beschermingsmiddelen omdat de beschermingsmiddelen er voor zorgen dat ze hun werk minder goed kunnen uitvoeren. Gehoorbescherming is één van de beschermingsmiddelen die belemmerend kan werken voor medewerkers op de bouw. Het gehoor wordt doormiddel van gehoorbescherming wel beschermd tegen lawaai, echter omgevingsgeluiden die duiden op gevaar worden ook gedempt. Sommige bouwvakkers kiezen er juist uit veiligheidsoverwegingen voor om geen gehoorbescherming te dragen. Een ander voorbeeld is het gebruik van een bouwhelm. Dit is vaak ook verplicht op de bouw. Wanneer bouwvakkers voortdurend met hun handen boven hun hooft moeten werken zorgt de bouwhelm er voor dat hun zicht wordt belemmerd. Hiervoor moeten oplossingen worden bedacht.