Nauwelijks meer mensen aan het werk door Participatiewet in 2018

De Participatiewet is nauwelijks effectief. Dat komt omdat er door deze wet nauwelijks meer mensen vanuit een uitkering of een sociale werkplaats een gewone baan hebben weten te krijgen. Deze conclusie trekt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een uitgebreide evaluatie. In 2015 werd de Participatiewet ingevoerd onder toezicht van PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma. Door de Participatiewet moesten een aantal verschillende regels worden samengevoegd. Daardoor zou de wetgeving op het gebied van de arbeidsparticipatie effectiever worden en transparanter. Uiteindelijk was het streven een inclusieve arbeidsmarkt.

Deze doelstelling bleek echter niet doormiddel van de Participatiewet behaald te kunnen worden de afgelopen tijd. Er zou volgens het SCP aanzienlijk meer werk nodig zijn om de komende tijd meer mensen aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Uit de evaluatie van het SCP blijkt dat er voor de 440.000 bijstandsgerechtigden die in 2018 onder de wet vielen nauwelijks iets is veranderd. Deze groep is de grootste groep die onder de Participatiewet valt. Voor de 30.000 jonggehandicapten namen de kansen op werk juist toe door de Participatiewet. Alleen verslechterde de inkomenspositie en de kans op een vast contract juist voor deze groep.