Ruim 9 miljoen mensen betaald werk eind 2019

Het gaat goed met de werkgelegenheid in Nederland. Aan het einde van afgelopen jaar hadden ruim negen miljoen mensen betaald werk. Dit bericht is bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de maandelijkse rapportage over de beroepsbevolking van het CBS staat dat het aantal werkenden in Nederland vanaf het eerste kwartaal van 2014 vrijwel continue is gestegen. Toch zijn er een paar kleine dipjes geweest. In het tweede en derde kwartaal van 2019 steef de werkloosheid iets. Dit is echter een vertekenend beeld.

Er werden namelijk meer mensen actief op de arbeidsmarkt in het tweede en derde kwartaal. Wanneer mensen wel op zoek zijn naar werk maar niet snel een betaalde baan vinden gaat het CBS deze mensen meetellen in de werkloosheidscijfers. Opvallend genoeg nam het aantal mensen dat vrijwel direct een betaalde baan vond toen ze toetraden op de arbeidsmarkt iets toe aan het einde van 2019. Daardoor nam het aantal mensen met betaald werk tegen het einde van afgelopen jaar toe. Aan het einde van de maand december heeft het UWV geregistreerd dat er ongeveer 223.000 mensen een WW-uitkering hadden in Nederland.