CBS: aantal werkende 65-plussers met betaald werk toegenomen vanaf 2003

In de afgelopen 15 jaar is het aantal 65-plussers met betaald werk aanzienlijk gestegen. Dit bericht werd zaterdag 21 september 2019 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS is de stijging in het aantal werkenden onder deze leeftijdsgroep onder andere toe te schrijven aan de vergrijzing. Daarnaast is de arbeidsparticipatie in het algemeen ook toegenomen.

In 2018 waren er volgens het CBS 255.000 Nederlanders in de leeftijd van 65-plus met betaald werk. Dat aantal was in 2003 nog slechts 75.000. In dat jaar nam het aantal 65-plussers met bijna de helft toe van 2,1 miljoen naar 3,2 miljoen. Onder de gehele groep inwoners van 65 jaar is de arbeidsparticipatie in die vijftien jaar verdubbeld. In de groep mensen die daadwerkelijk de leeftijd 65 hadden steeg de arbeidsparticipatie nog sneller. In deze groep had slechts tien procent betaald werk in 2003. Dit aantal steeg naar 1 op de 3 vorig jaar. Volgens het CBS kwam dit onder andere door de pensioenleeftijd die is verhoogd. Ouderen moeten door de verhoging van de pensioenleeftijd langer doorwerken.