302.000 Mensen direct beschikbaar voor werk in 2019

In Nederland is het aantal werklozen sinds februari gedaald met ongeveer 3000 personen per maand. Dat betekent dat er maandelijks duizenden mensen meer aan een betaalde baan komen of om een andere reden niet meer tot de werkloze beroepsbevolking worden gerekend. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft deze cijfers bekend gemaakt op donderdag 20 juni 2019. Er zijn volgens het CBS in Nederland ongeveer 302.000 mensen zonder werk. Dit is een groep werklozen die ook daadwerkelijk beschikbaar is voor werk. Volgens het CBS was in de maand mei ongeveer 3,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Aan het einde van 2018 stond dit percentage op 3,5 procent.

Eind 2018 was daarmee de eerste periode na de economische crisis waarbij de werkloosheid op dit lage percentage kwam. Ook voor de economische crisis was het werkloosheidspercentage niet zo laag. Volgens het CBS hadden in totaal 4,1 miljoen mensen geen betaald werk om verschillende redenen. Van deze grote groep waren 3,8 miljoen mensen niet op zoek of niet beschikbaar voor werk. Om die reden worden zij niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal nam in de laatste drie maanden met gemiddeld duizend per maand toe.