Meer flexwerkers werkloos in eerste kwartaal 2020 aldus kwartaalbericht Rabobank

De Rabobank heeft in haar kwartaalbericht een duidelijke uiteenzetting gegeven over de ontwikkelingen die in het tweede kwartaal van 2020 hebben plaatsgevonden. Deze ontwikkelingen hielden vooral verband met de coronacrisis en alle economische gevolgen die deze crisis heeft gehad op de werkgelegenheid en inkomenszekerheid van inwoners in Nederland. De flexwerkers in Nederland hebben de gevolgen van de economische crisis vooral gemerkt. Er werden minder uitzendkrachten ingezet en ook het aantal uitzenduren van de werkzame uitzendkrachten nam af.

Bedrijven die te maken hebben met een terugloop in werkzaamheden zetten over het algemeen eerst de flexwerkers de deur uit. Dat klinkt hard maar het is wel de praktijk. Om die reden is de werkloosheid onder flexwerkers toegenomen in de afgelopen weken. De komende tijd is de arbeidsmarkt onzeker voor veel mensen. Er kunnen volgens de Rabobank meer reorganisaties en faillissementen worden verwacht. Daardoor zullen ook meer werknemers met vaste contracten hun baan gaan verliezen. Nadat de werkloosheid onder flexkrachten toe is genomen volgt over het algemeen een toename in het aantal ontslagen onder vaste krachten. Dat probeert de overheid echter zoveel mogelijk te voorkomen met de NOW en andere maatregelen. De vraag is echter of deze maatregelen voldoende zijn om een ontslaggolf te voorkomen.

Het positieve nieuws voor flexwerkers is echter wel dat na een economische crisis over het algemeen eerst de flexkrachten weer aan een baan geholpen kunnen worden. In de tweede helft van 2020 zou de werkgelegenheid voor flexwerkers in Nederland wel eens kunnen aantrekken. Vooral in sectoren zoals de horeca die de eerste klappen van de coronacrisis al hebben opgevangen zal de werkgelegenheid wel eens toe kunnen nemen. Andere sectoren zoals de bouw en de industrie krijgen tegen het einde van 2020 wel een terugloop in werkzaamheden. Daardoor kunnen in deze sectoren nog wel mensen zonder werk geraken.