AOW-leeftijd gaat verder omhoog in 2022

De AOW-leeftijd is voor 2021 nog vastgesteld op 67 jaar. De leeftijd voor AOW gaat echter verder omhoog in 2022. Het is niet een groot verschil maar vanaf 2022 heeft men recht op AOW vanaf 67 jaar en drie maanden. Dit bericht werd bekend gemaakt door de Volkskrant. Het verhogen van de leeftijd waarop men in aanmerking kan komen voor AOW is een gevolg van de nieuwe ramingen die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn gedaan over de levensverwachting van inwoners in Nederland. Nog niet eerder werd de AOW-leeftijd in Nederland verhoogd op basis van de levensverwachting.

In 2012 werd de afspraak gemaakt dat men de pensioenleeftijd vanaf dat moment zou koppelen aan de levensverwachting. Men gaat hierbij vanuit dat ouderen in Nederland gemiddeld achttien jaar lang AOW ontvangen. Als men de AOW leeftijd wil verhogen zal men dit uiterlijk vijf jaar van te voren bekend moeten maken. De verhoging van de AOW leeftijd heeft gevolgen voor iedereen die is geboren na 31 december 1954. Mensen die na deze datum zijn geboren zullen dus drie maanden langer moeten doorwerken. Binnen de politiek zijn verschillende partijen die wat willen veranderen aan de AOW leeftijd. De PVV en de 50Plus partij willen de pensioenleeftijd weer verlagen naar 65 jaar. Dit staat in hun verkiezingsprogramma. Op 15 maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland.