Krapte op arbeidsmarkt is groot in juli 2022

Er is een grote krapte op de arbeidsmarkt. Er staan veel vacatures open maar er is heel weinig personeel beschikbaar. Deze ontwikkeling is bijna in elke sector merkbaar. Daarom hebben het kabinet, werkgevers en vakbonden verschillende plannen en maatregelen ontwikkelt. Deze moeten er voor zorgen dat de problemen worden opgelost. Er is echter op dit moment nog geen concreet allesomvattend actieplan voor de krapte op de arbeidsmarkt. In de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn verschillende adviezen benoemd die door werkgevers en de overheid uitgevoerd zouden kunnen worden.

Adviezen over krapte arbeidsmarkt

Met deze adviezen wordt echter volgens FNV-voorzitter Tuur Elzinga al jaren niets gedaan door zowel de overheid als werkgevers. Verder zou een actieplan op dit moment geen toegevoegde waarde hebben. De belangrijkste reden voor het personeelstekort is volgens Elzinga is dat er te weinig geïnvesteerd is in nieuwe werknemers. Verder is er sprake van veel ziekteverzuim de afgelopen tijd. Dit verzuim is in diverse sectoren merkbaar. Werknemers kunnen de werkdruk niet aan en raken daardoor in de ziekte. Het zorgt er voor dat de problemen ook structureel zijn. Er ontstaat door het verzuim namelijk meer drukte waardoor het overige personeel nog harder moet werken.

Werkgeversorganisaties

Een woordvoerder van VNO-NCW en MKB -Nederland heeft aangegeven dat verschillende sectoren in de knel komen door het personeelstekort. Zo zijn er volgens de woordvoerder restaurants die een paar dagen per week zijn gesloten. Ook zijn er treinen die minder rijden. Verder zijn er ook projecten in de woningbouw die moeilijk van de grond komen of vertraging oplopen. De hoge verzuimpercentages zorgen voor extra onzekerheid met betrekking tot de planning van bedrijven.