Krapte op arbeidsmarkt zal ook na 2022 voortduren volgens arbeidsmarktdeskundigen

De komende jaren zal de krapte op de arbeidsmarkt voortduren. Dit hebben arbeidsmarktdeskundigen benoemd aan nieuwswebsite NU.nl. Volgens de deskundigen hebben veel bedrijven te hoge eisen gesteld aan personeel in vacatures. Daardoor blijven veel vacatures lang open staan. De arbeidsmarktdeskundigen geven specifiek aan dat er een tekort is aan bepaalde vaardigheden en dat er daarnaast ook vaak gekeken wordt naar leeftijd. Werknemers die ouder zijn dan 45 jaar zijn al snel te oud. Werkgevers verwachten dat deze mensen minder productief zijn of mogelijk last hebben “fysieke en mentale problemen”. Dit geeft Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg aan. Hoewel bedrijven echt te maken hebben met aanzienlijke tekorten aan personeel zijn er nog steeds veel vooroordelen. Dit is niet alleen de mening van de hoogleraar maar ook van Rob Witjes een arbeidsmarktdeskundige bij het UWV. Witjes merkt op dat veel werkgevers bereid zijn om hoge eisen te laten vallen als er te weinig geschikte kandidaten beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. De krapte op de arbeidsmarkt blijft de komende tijd in stand.