In januari 2022 waren 354.000 geregistreerde werklozen in Nederland

In de maand januari waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 354.000 werklozen geregistreerd in waren. Tot deze groep werklozen behoren 105.000 personen tot de leeftijdscategorie boven de 45 jaar. Dit kan worden beschouwd al arbeidspotentieel dat nog niet benut is. Verder zijn er ook mensen die in feite deeltijd werken en wel meer uren zouden kunnen draaien. Ook dat is arbeidspotentieel dat nog niet benut wordt. Langdurige werklozen zijn vaak mensen waar specifieke oplossingen voor moeten worden bedacht om ze toch aan een betaalde baan te helpen.

Het gaat hierbij om mensen die vaak bepaalde hindernissen moeten overwinnen voordat ze echt goed aan de slag kunnen komen. Hierbij kun je denken aan een omscholing of bijscholing. Ook andere maatregelen kunnen er soms voor zorgen dat de kans op werk kan worden vergroot zoals een rijbewijs, verhuizen, een degelijk inwerktraject of andere oplossingen. Het vinden van een betaalde baan is ook voor mensen die moeite hebben met solliciteren soms lastig. Een uitzendbureau kan dan een oplossing zijn. Uitzendbureaus en andere intermediairs hebben ervaring met het bemiddelen van arbeidskrachten. Ook mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt kunnen doormiddel van een goed intakegesprek bij een uitzendbureau soms hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.