In april 2020 in totaal 314.000 geregistreerde werklozen aldus het CBS

Dat de coronacrisis gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt is bekend. Veel bedrijven merken dat ze door de corona-pandemie en de noodzakelijke coronamaatregelen in de knel zijn gekomen. Omzetten en marges lopen terug. Doordat er minder opbrengsten zijn hebben bedrijven dikwijls minder inkomsten om hun volledige personeelsbestand aan het werk te houden. Veel bedrijven hebben in eerste instantie hun flexibele schil aangesproken. Er zijn echter ook bedrijven die er niet aan ontkwamen om ook de vaste kern te reorganiseren.

Dit alles heeft geresulteerd in meer ontslagen. Tienduizenden mensen vroegen een nieuwe WW-uitkering aan en steeg de werkloosheid flink. Er werden in de aprilmaand 314.000 werklozen geregistreerd in Nederland. Daarin is een toename van 41.000 personen verwerkt. Daaronder zaten 25.000 jongeren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dit de hoogste stijging sinds het CBS de werkloosheid per maand begon te meten.