Hybride warmtepompen: een warmtepomp en een cv-installatie gecombineerd

Hybride warmtepompen zijn een vorm van hybride verwarmingstechniek. Meestal denkt men bij hybride aan een gecombineerd systeem waarbij een duurzame technologie en een minder duurzame technologie worden samengevoegd. Dat is ook het geval met hybride warmtepompen. Een hybride warmtepomp wordt namelijk verbonden aan een centrale verwarmingsinstallatie met een cv-ketel. Dat betekent dat een hybride warmtepomp kan worden toegepast in woningen die op aardgas zijn aangesloten en met aardgas worden verwarmd. Het probleem met aardgas is echter dat aardgas een fossiele brandstof is die op kan raken en bovendien komt bij het verbranden van aardgas ook CO2 en andere uitstoot vrij.

Een warmtepomp heeft deze nadelen niet omdat een warmtepomp warmte uit de lucht haalt en eventueel ook uit de aardbodem. Uit de lucht en aardbodem kan echter niet heel veel warmte worden gewonnen. Daarvoor is de temperatuur in de lucht en de aardbodem te laag. Een warmtepomp wordt daarom gebruikt als lagetemperatuurverwarming. Een aardgasgestookte cv-installatie kan echter wel hoge temperaturen produceren. Een conventionele cv-ketel kan het cv-leidingwater wel opstoken tot 80 graden Celsius terwijl een warmtepomp gemiddeld een aanvoerwarmte van 30 tot 35 graden Celsius kan produceren, al zijn er warmtepompen die ook tien graden hoger kunnen produceren.

Een hybrideverwarming in de vorm van een hybride warmtepomp en een hybride ketel combineert te voordelen van de warmtepomp met de voordelen van een aardgasgestookte cv-installatie. In eerste instantie wordt de warmtepomp aangesproken om de basiswarmte te leveren. Bij een piekvraag wanneer het bijvoorbeeld erg koud is en de installatie hoger wordt gezet zal de cv-ketel aardgas gaan verstoken. Dat is ook het geval als men warm water aftapt. Omdat in de meeste gevallen niet hele hoge temperaturen zijn vereist is de warmtepomp als eerste verwarmingsinstallatie voldoende.

Doordat de warmtepomp als eerste wordt aangeslagen zal de CO2 emissie aanzienlijk verlaagd worden. Voor een optimaal rendement is het echter wel van belang dat de woning of het pand goed geïsoleerd is anders gaat er alsnog veel warmte verloren. Met name bij de lagetemperatuursverwarming is een goede isolatie van belang omdat anders alsnog extra moet worden bijgestookt de woning op de gewenste temperatuur te brengen.

Wat is een aandrijving en welke soorten aandrijvingen zijn er?

Machines en machineonderdelen worden in beweging gebracht door aandrijvingssystemen. Een aandrijving is de kracht waarmee een machine of toestel wordt voortgestuwd. Er zijn in de techniek verschillende aandrijfsystemen. De volgende aandrijfsystemen worden in de techniek toegepast:

  • Mechanische aandrijvingen
  • Elektrische aandrijvingen
  • Pneumatische aandrijvingen
  • Hydraulische aandrijvingen

Hieronder worden de verschillende soorten aandrijvingen toegelicht. In de laatste alinea is ook informatie weergegeven over gecombineerde aandrijvingen.

Mechanische aandrijving
Voorbeelden van mechanische  aandrijfsystemen zijn verbrandingsmotoren. Verbrandingsmotoren voor auto’s zorgen er voor dat zuigers krukassen in beweging brengen. Om deze beweging te realiseren moeten de zuigers doormiddel van druk naar beneden worden gestuwd. Deze druk ontstaat door het verbranden van een brandstof. Verbrandingsmotoren kunnen ook worden gebruikt om schoepen in beweging te brengen. Hierdoor kan bijvoorbeeld een as gaan draaien.

Elektrische aandrijving
Een elektrische aandrijving zorgt er voor dat elektrische energie wordt omgezet in mechanische energie. Hierdoor kunnen onderdelen van werktuigen in beweging worden gebracht. Elektromotoren worden in de techniek veelvuldig toegepast. Het grote voordeel van elektromotoren is dat ze aangesloten kunnen worden op een elektriciteitsnet. Daarnaast is het mogelijk om machines die elektrisch worden aangedreven te voorzien van een accu. Hierdoor kunnen machines en werktuigen die elektrisch aangedreven worden bijna overal worden ingezet. De mogelijkheid om zonne-energie om te zetten in elektrische energie zorgt er voor dat elektrisch aangedreven machines met geringe energiekosten in beweging kunnen worden gebracht.

Hydraulische en pneumatische aandrijvingen
Voor het in beweging brengen van losse componenten wordt ook wel gebruik gemaakt van hydraulische en pneumatische systemen. Een hydraulische aandrijving brengt componenten in beweging doormiddel van vloeistofdruk. Hiervoor wordt meestal gebruik gemaakt van hydrauliekolie. Pneumatische aandrijvingen brengen componenten in beweging doormiddel van luchtdruk.

Hybride aandrijvingen
Het is ook mogelijk om verschillende aandrijfsystemen met elkaar te combineren. Zo kan een hydraulisch-hybride aandrijving worden toegepast in de auto-industrie. Bij deze variant van een hybride aandrijving wordt gebruikt gemaakt van verbrandingsmotor en word daarnaast gebruik gemaakt van een aandrijving met hydrauliekolie.

De meest voorkomende variant van een hybride aandrijving in de auto-industrie is de variant waarbij een aandrijving doormiddel van een verbrandingsmotor wordt gecombineerd met een aandrijving doormiddel van een elektromotor. Deze elektromotor ontleend haar stroom uit een accu. Om voldoende vermogen te leveren is een hybrideauto voorzien van een grote accu die een behoorlijke capaciteit kan leveren. Deze accu zorgt er echter voor dat de auto wel zwaarder is. daarom moet er meer vermogen worden geleverd om de auto in beweging te brengen.