Waterstofketel een structurele oplossing in de energietransitie vanaf 2020?

Waterstofketels worden steeds vaker een oplossing genoemd in de energietransitie. Deze ketels kan men vergelijken met een standaard aardgasgestookte cv-ketel alleen verstookt men in een waterstofketel geen aardgas maar waterstof. Aardgas is geen duurzame brandstof omdat deze brandstof fossiel is en dus op kan raken. Waterstof kan men echter produceren uit water waardoor waterstof feitelijk niet op zou kunnen raken. Toch is waterstof niet volgens iedereen een structurele oplossing. Voor de productie van waterstof is namelijk veel elektrische energie nodig.

Deze elektrische energie moet echter wel duurzaam worden opgewekt anders is waterstof alsnog grijze energie. Er zal in Nederland aanzienlijk wat meer duurzame energie moeten worden opgewekt om aan de vraag naar waterstof te voldoen. Dat betekent dat er nog meer windmolens zullen moeten worden geplaatst. De windmolens moeten echter ook al worden ingezet voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Dat is nu juist het knelpunt dat er voor zorgt dat waterstof in de toekomst eigenlijk niet als oplossing ken dienen als vervanger voor aardgas. Men moet eerst nadenken over de productie van elektriciteit voordat men effectief aan de slag kan met de productie van waterstof.