Zzp’ers verplicht om arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten na 2023?

De overheid wil dat zelfstandigen zonder personeel verplicht kunnen worden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Nederland heeft te maken met een vloedgolf aan zelfstandigen zonder personeel. Zzp’ers zijn in bijna alle sectoren actief van de zorg, het onderwijs tot en met de techniek en overheid. Veel mensen kiezen er bewust voor om zelfstandige zonder personeel te worden. Er worden verschillende redenen genoemd voor de keuze. Hierbij kun je denken aan meer vrijheid maar ook aan meer verdiensten. Toch lopen zelfstandigen zonder personeel ook risico’s. Dat bleek onder andere tijdens de coronacrisis toen veel zzp’ers hun handje ophielden bij de overheid omdat ze inkomsten misliepen.

Ondernemersrisico

Het is natuurlijk voor de zzp’ers heel wenselijk dat ze hun hand op kunnen houden als er een crisis ontstaat maar je kunt natuurlijk ook redeneren dat het om een vorm van ondernemersrisico gaat. Juist risico’s zorgen er voor dat ondernemers naast het behalen van een hoge omzet en winst ook rekening moeten houden met situaties die minder gewenst zijn. Een voorbeeld hiervan is arbeidsongeschiktheid. De verzekeringspremies die verzekeraars in rekening brengen zijn vaak fors. Dat komt omdat mensen die arbeidsongeschikt zijn vaak voor langere periode inkomstenderving hebben en dus voor langere tijd gebruik moeten maken van geld vanuit de verzekeringsmaatschappij. Verzekeraars dekken dit af met een flinke premie.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

Tijdens je werk of buiten je werk loop je risico’s met betrekking tot je fysieke maar ook mentale gezondheid. Als je arbeidsongeschikt raakt mis je inkomsten. Een groot aantal zzp’ers blijkt deze risico’s te onderschatten en kunnen ernstig in de problemen raken als ze arbeidsongeschikt raken. Om die reden heeft de overheid mede besloten om zelfstandigen zonder personeel te verplichten om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Er was al eerder sprake van dat de overheid een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers heel dringend aan zou bevelen maar nu is er echt sprake van een verplichting. Dat werd althans vandaag op maandag 3 april 2023 bekend gemaakt door minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens een persconferentie in Den Haag. Het is nog niet precies duidelijk wanneer de verplichting voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers van kracht gaat worden.