Werkgevers verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers vanaf 2018

Werkgeversorganisatie AWVN is één van de grootste Nederlandse werkgeverorganisaties in Nederland en is bezorgd over het aantal werkenden dat geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Daarom pleit de AWVN voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden in Nederland. Volgens het Dagblad Trouw is het de eerste keer dat een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een oproep doet om de arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht te stellen voor ondernemers.

Collectieve verzekering
In Nederland zijn ondernemers niet verplicht om mee te betalen aan een collectieve verzekering. Met name de zelfstandigen zonder personeel kiezen er vaak voor om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Deze zelfstandigen zonder personeel worden ook wel zzp’ers genoemd en vormen een steeds grotere groep op de arbeidsmarkt. De zzp’ers weten te profiteren van de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De vrijheid en afwisseling van het werken als zzp’er is voor veel mensen aantrekkelijk. Toch is het van groot belang dat men rekening houdt met de risico’s die verbonden zijn aan het werk als zzp’er. Er bestaat namelijk altijd een kans op calamiteiten, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Deze risico’s moeten onder ogen worden gezien. Als men de risico’s niet voldoende afdekt kunnen de gevolgen heel ernstig zijn.

Veel zelfstandigen zijn onverzekerd
Het kennisinstituut TNO heeft cijfers gepubliceerd over dit onderwerp. Hieruit blijkt dat 80 procent van de zelfstandigen onverzekerd is. Werkgevers hebben zich nog niet eerder zo onomwonden uitgesproken voor een verplichte verzekering aldus Trouw. Vakbonden hebben echter al vaker aangegeven dat ze voor een verplichte verzekering zijn. Daarbij kregen ze dikwijls van de werkgevers te horen dat ondernemers juist vrijgelaten moeten worden in hun keuze om zich wel of niet te verzekeren.
Inmiddels is het standpunt van de AWVN hierover veranderd. De directeur van de AWVN, Harry van de Kraats, geeft aan dat de groep werkenden zonder verzekering steeds groter wordt in Nederland. Hij vraagt zich af of Nederland dit moet willen.

Geen geld
Eerdere onderzoeken maken duidelijk dat een grote groep zelfstandigen er bewust voor kiest om geen verzekering af te sluiten omdat ze de hoge premiekosten niet willen betalen. Ook zouden er verzekeraars zijn die terughoudend zijn in het bieden van verzekeringen aan zzp’ers. Volgens het dagblad Trouw zouden verschillende ondernemers er voor kiezen om zelf geld aan de kant te zetten. Dat kan echter niet elke ondernemer in Nederland. Het wetenschappelijk instituut SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van het AWVN uitgerekend dat 30 procent van de zelfstandigen financieel niet in staat is om geld opzij te zetten voor eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid.