Veel zzp’ers tegen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is al geruime tijd een onderwerp van discussie voor zelfstandigen zonder personeel. Onderzoeksbureau GfK heeft in kwartaal drie van 2017 een onderzoek uitgevoerd waarbij vijfhonderd zzp’ers zijn benaderd en honderdvijftig personen die mogelijk als zzp’er zouden willen starten. De deelnemers moesten vragen beantwoorden doormiddel van een enquête. Daarin werden vragen gesteld over een mogelijke verplichte pensioenopbouw en de arbeidsongeschiktheidsverzekering die ook verplicht kan worden vastgelegd. De uitkomsten zijn door GfK vastgelegd in de zogenaamde  ZZP Succes Index. Deze rapportage werd in opdracht van ABN Amro uitgevoerd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers
Ongeveer 24 procent van de zelfstandigen zonder personeel is voorstander van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast is 42 procent van de personen die overweegt om zzp’er te worden juist wel voorstander van een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Dit is een fors verschil. Het blijkt dat 78 procent van de zzp’ers niet verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. Onder deze groep geeft 54 procent aan dat het een bewuste keuze is geweest om geen verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. De zzp’ers die deze afweging hebben gemaakt en besloten om zich niet te verzekeren hebben verschillende redenen hiervoor. Zo zijn er veel zzp’ers die de premie voor arbeidsongeschiktheid te duur vinden en weer andere zzp’ers willen liever zelf sparen en hun spaargeld eventueel gebruiken om zichzelf financieel te kunnen redden bij een arbeidsongeschiktheid.