Nog geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers vanaf 2017

Een zzp-verzekering is nog niet verplicht als het aan het nieuwe kabinet Rutte drie ligt. Momenteel is ongeveer twintig procent van alle zzp’ers in Nederland verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ondanks dit lage percentage is het nieuwe kabinet niet van plan om een verplichte verzekering voor zelfstandigen op dit moment vast te leggen. Het kabinet wil weg gaan bekijken hoe de regering voor zelfstandigen “de verzekeringsgraad voor arbeidsongeschiktheid” kan verhogen. Er moet volgens het kabinet gekeken worden of er meer betaalbare verzekeringen op dit gebied aan zzp’ers aangeboden kunnen worden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp
Het is duidelijk dat meer zzp’ers verzekerd moeten worden tegen arbeidsongeschiktheid anders wordt het maatschappelijk risico te groot. Daarover wil het kabinet onder andere in overleg gaan met de verzekeraars. Samen met de verzekeraars moet worden gekeken of een passende verzekering voor zzp’ers kan worden ontwikkeld. Zo moeten de verzekeringen ook een duidelijke bescherming bieden aan de verzekerde. Een zzp’er moet vaak een hoge premie betalen en wil daarvoor wel een bepaalde dekking zien. Als deze dekking beperkt is dan kan dit invloed hebben op de beslissing van de zzp’er om zich juist wel of juist niet te verzekeren.

Keuzes maken voor verzekering arbeidsongeschiktheid zzp
De huidige situatie is echter dat vier van de vijf zelfstandigen zonder personeel niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Dat houdt in dat veel zzp’ers grote financiële risico’s lopen. Mochten ze arbeidsongeschikt raken dan kan dit leiden tot ernstige problemen. Verschillende instanties en partijen zijn daarom van mening dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedereen zou moeten zijn. Toch zullen sommige zzp-organisaties zich daar tegen hebben gekeerd omdat die liever niet willen dat de overheid deze zaken vastlegt. Het blijft voor de overheid lastig om elke betrokken instantie op dit gebied ter wille te zijn.