Helft ondernemers schat premie arbeidsongeschiktheidsverzekering in 2019 te hoog in

Ongeveer de helft van de Nederlandse ondernemers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) heeft een te negatief beeld over de hoogte van de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De premie voor deze verzekering wordt door deze groep te hoog ingeschat. Om die reden is deze groep niet snel bereid om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Dit bericht werd donderdag 7 november 2019 bekend door verzekeraar Reaal. De verzekeringsorganisatie publiceerde haar bevindingen naar aanleiding van het jaarlijkse onderzoek onder mkb’ers. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat ongeveer de helft van de respondenten (47 procent) geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft.

Van deze groep denkt 44 procent van de ondernemers dat de premie voor de aov 300 euro netto per maand of meer gaat kosten. Uit het onderzoek komt echter naar voren dat van de ondernemers die wel een aov hebben, 12,7 procent netto minder dan 100 euro per maand betaalt. Verder betaalt 20,4 procent van de verzekerden tussen de 100 en 200 euro en 26,1 procent betaalt 200 tot 300 euro. Van de ondernemers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering geeft 58 procent aan dat deze is gemaakt vanwege de kosten. Daarnaast denkt 44 procent van de onverzekerden denkt dat een aov niet aftrekbaar is in de aangifte inkomstenbelasting, terwijl dat wel zo is. Er is dus een hoop onduidelijkheid met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ondernemers.