Akkoord over verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers in 2020

Op dinsdag 26 februari 2020 werd bekend gemaakt door het Financieele Dagblad dat er een akkoord is over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel oftewel zzp’ers. Het Dagblad heeft dit nieuws net als andere media ontvangen van zogenaamde ingewijde bronnen. Toch is het nog niet 100 procent zeker dat er een akkoord is. Hierover zijn nog wel tegenstrijdige berichten aan te treffen op internet. Er is nog geen akkoord volgens een woordvoerder van de Stichting van de Arbeid. Volgens deze organisatie zijn er wel bepaalde voorstellen die worden voorgelegd aan de achterban van belangenorganisaties en vakbonden.

De Stichting van de Arbeid is een samenwerkingsorgaan tussen de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO. Deze gaan in overleg met vakbonden FNV, CNV en VCP. De huidige plannen zijn een inkomensafhankelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering met een maximale premie van ongeveer 200 euro bruto per maand. Daardoor zou een zzp’er een dekking moeten krijgen van maximaal 1.650 euro bruto per maand. Zzp’ers krijgen naast de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering natuurlijk de mogelijkheid om zichzelf verder te verzekeren bij een verzekeraar.