Bijeenkomst Intergovernmental Panel on Climate Change 1 oktober 2018 van start

Op maandag 1 oktober 2018 is een bijeenkomst gestart van het IPCC. Deze organisatie heeft voluit het Intergovernmental Panel on Climate Change. Dit maakt duidelijk dat deze organisatie gericht is op het onderzoeken en rapporteren over klimaatverandering. Begin oktober is het IPCC bijeengekomen in Zuid-Korea. Daar zijn op dit moment klimaatwetenschappers uit de hele wereld bij elkaar. Samen met de delegaties van verschillende regeringen en overheden zullen ze het een moeten worden over de samenvatting van alle onderzoeken die zijn gedaan op het gebied van klimaatverandering.

Temperatuur
De afgelopen jaren zijn er door verschillende instanties onderzoeken gedaan naar de opwarming van de aarde. De onderzoeken tonen verschillende resultaten. Voor overheden is het echter belangrijk dat men weet wat men kan verwachten. Een gemiddelde klimaatverhoging van 1 graad heeft al een effect op het smelten van de poolkappen en de waterstijging die daardoor ontstaat. Als de temperatuur nog verder oploopt naar bijvoorbeeld anderhalve graad of twee graden hoger dan zijn de gevolgen nog ernstiger.

Klimaatverandering op de agenda
Ook Nederland zal zich moeten zorgen maken als de klimaatverandering er voor zorgt dat er anderhalve graad of twee graden opwarming plaatsvind. Bij een opwarming van twee graden of meer moet Nederland haar dijken aanzienlijk verhogen en verstevigen omdat het zeewater dan sneller stijgt dan verwacht. Het is momenteel nog onduidelijk of er een gezamenlijk rapport wordt opgesteld waar alle deelnemende landen zich in kunnen vinden. Ook vanuit Nederland is er een flinke bijdrage geleverd aan onderzoeken over klimaatverandering. Alleen al het feit dat er voortdurend onderzoeken worden gedaan zorgt er voor dat de klimaatverandering hoog op de agenda blijft staan.

Energietransitie
De klimaatverandering heeft er onder andere voor gezorgd dat overheden een energietransitie willen bewerkstelligen. Dat betekent in feite dat men minder gebruik wil maken van fossiele brandstoffen en wil overstappen op hernieuwbare energiebronnen zoals windkracht en zonlicht. De energietransitie zorgt voor een ware revolutie in de techniek en bouw. Dat blijkt onder andere uit de stijgende vraag naar technisch personeel voor vacatures die specifiek gericht zijn op installaties die worden aangebracht in het kader van de energietransitie. Hierbij kun je denken aan zonnepanelenmonteurs en installatiepersoneel voor hybrideketels en warmtepompen.