Nederlandse werkloosheid in vierde kwartaal 2023 opnieuw gedaald

De werkloosheid is in Nederland bijzonder laag, toch lijkt er nog geen einde te komen aan de daling in de werkloosheid. Zo is in het vierde kwartaal van vorig jaar opnieuw een daling in de werkloosheid geconstateerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens de cijfers van het statistiekbureau waren in Nederland in het laatste kwartaal van 2023 ongeveer 360.000 beschikbaar voor werk en ook daadwerkelijk op zoek naar een betaalde baan. Deze groep had echter nog geen baan gevonden en was daarom werkloos. Het aantal lag echter ongeveer 6000 personen lager dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Dat is een goede ontwikkeling want de werkloosheid neemt steeds verder af. Ook procentueel ligt de werkloosheid lager. In het derde kwartaal van 2023 kwam de werkloosheid nog uit op 3,6 procent van de beroepsbevolking. Inmiddels is dit percentage gedaald naar 3,5 procent van de beroepsbevolking.

Minder jongeren werkloos

Met name in de groep jongeren onder 25 jaar is een daling in de werkloosheid geconstateerd. Bij deze leeftijdsgroep daalde de werkloosheid van 8,7 procent naar 8,2 procent. De werkloosheid is in Nederland al geruime tijd behoorlijk laag. De vraag naar personeel is groot op de arbeidsmarkt maar het aanbod aan geschikte kandidaten is daarentegen weer behoorlijk laag. Er is dikwijls geen sprake van voldoende overeenstemming tussen de eisen van bedrijven die in vacatures vermeld staan en de werkervaring en opleidingsachtergrond van personeel. Deze mismatch zorgt er voor dat niet alle werkzoekenden aan een baan geholpen kunnen worden. Gelukkig zijn er ook veel maatwerkmogelijkheden ontstaan de afgelopen tijd. Je kunt hierbij denken aan werken en leren, praktijkstages, proefdagen en functies met een flexibel takenpakket. Door deze maatwerkoplossingen kunnen werkzoekenden die niet direct de juiste cv hebben toch ingewerkt worden in een baan.

Verhoudingen op de arbeidsmarkt

Aan het einde van 2023 was de verhouding tussen vacatures en werklozen ongeveer als volgt: 114 vacatures op 100 werklozen. Er zijn dus in Nederland op papier meer banen dan mensen die werk zoeken. Ruim twee jaar is de balans op de arbeidsmarkt in het voordeel van de werkzoekenden. Het CBS zegt dat werklozen gemiddeld uit meer dan een baan kunnen kiezen. Dat klinkt natuurlijk heel mooi maar in de praktijk ervaren veel werkzoekenden deze keuze niet. Dat komt omdat ze lang niet altijd aan de eisen van de bedrijven kunnen voldoen.