Minder vraag naar uitzendkrachten in februari 2024?

Vandaag heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gegevens bekend gemaakt over de situatie op de arbeidsmarkt in de laatste periode van 2023. Hieruit kwam onder andere naar voren dat het aantal uitzendkrachten aan het einde van afgelopen jaar is gedaald. Desondanks is de vraag naar personeel gestegen en is de werkloosheid juist afgenomen. Hieruit zou je de conclusie kunnen trekken dat er meer mensen aan een baan komen maar daarvoor minder vaak een uitzendbureau inschakelen. Op zich is dat een hele logische ontwikkeling in een tijd waarin het moeilijk is om aan gekwalificeerd personeel te komen.

Flexibele arbeid

Over het algemeen wordt de flexibele arbeid die een uitzendbureau aanbiedt gezien als een tijdelijke oplossing. Vaak worden doormiddel van flexwerkers, waaronder uitzendkrachten, pieken in de productie of projecten opgevangen. Een uitstekende oplossing zolang flexwerkers en bedrijven deze vorm van flexibele arbeid als oplossing beschouwen. Wanneer bedrijven echter meer controle willen hebben op hun personeelsbestand worden over het algemeen rechtstreekse contracten aangeboden. Daardoor heeft het bedrijf meer binding met het personeel en is ook het personeel meer verzekerd van een arbeidsperiode die contractueel is vastgelegd.

Minder uitzendkrachten maar meer zzp’ers

De afgelopen jaren was flexwerk populair, dat blijkt ook uit het grote aantal zzp’ers oftewel zelfstandigen zonder personeel. Deze mensen werkten over het algemeen op projectbasis en hebben een grote mate van flexibiliteit ten opzichte van werknemers die in loondienst zijn. Mensen die echt flexibel willen zijn kiezen er daarom steeds vaker voor om zzp’er te worden in plaats van uitzendkracht. Daarnaast is er nog een groep die besluit om weer naar een opleidingsinstituut te gaan om daarmee de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De werkloosheid neemt af onder jongeren en vooral in die leeftijdsgroep zitten veel flexwerkers. Wanneer die besluiten om naar school te gaan of om bij een bedrijf rechtstreeks in dienst te treden dan verdwijnen uit beeld bij uitzendorganisaties. Geen wonder dat het aantal uitzendkrachten af lijkt te nemen.

Meer werknemers op contract

Ook in 2024 is de kans groot dat er minder vraag zal zijn naar uitzendkrachten. Bedrijven nemen liever rechtstreeks personeel aan. Er is immers toch wel voldoende werk. Daarnaast lijkt het er niet op dat er daadwerkelijk een forse economische teruggang of recessie gaat plaatsvinden. Bedrijven durven daarom ook meer werknemers daadwerkelijk een contract aan te bieden.