Vraag naar uitzendkrachten nam toe in kwartaal 1 van 2014

Dinsdag 15 april 2014 publiceerde branchevereniging ABU cijfers over de ontwikkelingen in de uitzendbranche. Hieruit komt naar voren dat de vraag naar uitzendkrachten is gestegen tussen de laatste week van de maand februari 2014 en de voorlaatste week van de maand maart 2014. De stijging in de vraag naar uitzendkrachten was echter minder sterk dan de vier weken die daarvoor werden gemeten. Desondanks werd ook in de periode februari-maart 2014 meer gebruik gemaakt van uitzendkrachten.

Toename aantal uitzenduren
Bedrijven zetten meer uitzendkrachten in. Hierdoor nam het aantal uitzenduren toe. In de genoemde periode nam het aantal uitzenduren toe met 3 procent als men deze vergelijkt met dezelfde periode die werd gemeten in 2013. Door de toename in het aantal uitzenduren nam ook de omzet van uitzendbureaus toe. Deze omzet steeg met ongeveer vier procent.

Technische sector
De technische sector was in de eerste maand van 2014 een sterk groeiende sector waarin verhoudingsgewijs veel gebruik werd gemaakt van uitzendkrachten. Het aantal uitzenduren van technische uitzendkrachten nam aan het begin van 2014 toe. Ten opzichte van andere uitzendsectoren in Nederland was de technische uitzendsector de sterkst groeiende sector. In de tweede periode die werd gemeten (eind februari-maart) moet de technische sector de koppositie delen met de uitzendbureaus die gericht zijn op de administratieve sector. In zowel de administratieve sector als de technische sector nam de omzet van uitzendbureaus toe. Ook in de industriële sector draaiden de uitzendbureaus verhoudingsgewijs goed.

Uitzendbureaus als graadmeter voor de economie
Bedrijven schakelen over het algemeen eerst uitzendkrachten in wanneer drukte in de productie en overige werkzaamheden wordt verwacht. Door uitzendkrachten in te zetten heeft een bedrijf weinig risico’s en is het bedrijf er zeker van dat de opdrachten goed afgerond kunnen worden. De bedrijven stellen daardoor wel hoge eisen aan uitzendkrachten. Uitzendbureaus in de techniek moeten daardoor regelmatig op zoek gaan naar geschikt technisch personeel. Dit zoeken naar personeel wordt ook wel recruitment genoemd. Technisch recruitment vereist veel technische vakkennis van de intercedent.

Door de toenemende vraag naar technisch personeel neemt de werkloosheid onder uitzendkrachten af. Sinds het najaar van 2013 maakt de uitzendmarkt een herstel door. Dit herstel wordt doorgezet in 2014.

Reactie van Technisch Werken
De technische sector is een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. Deze sector bevat veel bedrijven die behoren tot de maak-industrie. Nederland zal echter meer unieke producten moeten maken om goed te kunnen concurreren wereldwijd. De technologische ontwikkelingen in Nederland moeten naar een hoger niveau worden gebracht. Hoogwaardige technische producten met een groot afzetgebied zijn belangrijk voor een structureel herstel van de economie in de technische sectoren.

Uitzendbureaus merken dat bedrijven strengere eisen stellen aan technisch personeel. Met name aan ingenieurs en constructeurs worden strenge eisen gesteld. Personeel op het hogere niveau moet een belangrijk bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe producten. Headhunters en bureaus die gericht zijn op technisch recruitment doen hun best om personeel te vinden dat aan de wensen van hun opdrachtgevers voldoet. Op HBO en WO niveau blijkt nog steeds een tekort aan technische vakkrachten aanwezig te zijn op de arbeidsmarkt.