Meer vraag naar uitzendkrachten eind 2016 volgens ABU

In de laatste weken van 2016 is de vraag naar uitzendkrachten verder toegenomen. Dit komt naar voren uit cijfers die door de brancheorganisatie ABU op dinsdag 27 december 2016 zijn bekend gemaakt. Volgens de publicatie van de ABU werkten uitzendkrachten in de periode van 7 november tot 4 december oftewel week 45 tot en met 48 in totaal ongeveer zeven procent meer uitzenduren dan in dezelfde periode in 2015.

Door de toename in het aantal uitzenduren is ook de omzet van uitzendbedrijven toegenomen. Er is voor de uitzendbranche een omzettoename van 8 procent genoemd over de genoemde periode ten opzichte van vorig jaar. Met name de industrie deed het op dit gebied goed. De sterkste stijging werd in deze sector gemeten. Er was meer dan elf procent extra werk voor tijdelijk personeel van begin november tot begin december. Ook de administratieve sector had te maken met een stijging in het aantal uitzenduren.

In deze sector nam het aantal uitzenduren met 6 procent toe. De technische sector deed het ten opzichte van deze sectoren vrij slecht. In de techniek daalde de vraag naar uitzendkrachten met ongeveer twee procent ten opzicht van 2015. Toch waren er uitzendbureaus in de techniek die wel degelijk te maken hadden met een toename in het aantal uitzenduren. Sommige technische bedrijven hebben het namelijk extra druk tegen het einde van het jaar omdat ander bedrijven stil liggen wordt er revisie en onderhoudswerk uitgevoerd. Hier zijn vaak extra flexibele krachten voor nodig. Technische uitzendkrachten vormen dan een goede oplossing.