Ruim 427.000 openstaande vacatures eind 2023 volgens CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat er in Nederland aan het einde van dit jaar nog 427.000 vacatures open staan. Een groot aantal openstaande vacatures treft men in de sectoren bouw, logistiek, onderwijs, techniek en de zorg. Door de vergrijzing zal het aantal vacatures de komende jaren alleen maar verder gaan toenemen. Dat komt omdat er bovendien nauwelijks nieuwe instroom is op de arbeidsmarkt. Gezinnen hebben minder kinderen waardoor de arbeidspopulatie beperkter wordt. Natuurlijk is er de afgelopen jaren op technologisch gebied veel veranderd waardoor processen worden geautomatiseerd en versneld.

Automatisering

Toch heeft dat niet per definitie voor veel minder werk gezorgd. Het ontwikkelen van automatiseringsprogramma’s en het onderhouden daarvan heeft namelijk ook weer voor werkgelegenheid gezorgd. Er zijn op dit moment weinig mogelijkheden om de instroom te vergroten. Daarom doen bedrijven er alles aan om samenwerkingsverbanden op te richten om maar zoveel mogelijk leerlingen in een bepaalde sector te laten opleiden. Hierbij kun je denken aan organisaties zoals Sterk Techniekonderwijs die leerlingen stimuleert om in de techniek een opleiding te gaan volgen. In de techniek is namelijk al jaren een groot tekort aan personeel.

Zij-instroom

Verder is de focus gelegd op zij-instroom. Hoe meer mensen via een andere loopbaan de overstap kunnen maken naar een specifieke sector hoe beter. Het onderwijs maar ook de techniek staan te springen om zij-instromers al is het zij-instromen voor veel mensen maatwerk. Hierbij moet worden gekeken naar opleiding, werkervaring en andere specifieke en vaak persoonsgebonden aspecten die er voor zorgen dat iemand juist wel of juist niet geschikt is voor een zij-instroomtraject. Een dergelijk traject kost namelijk ook geld, tijd en inspanning van de organisatie en de persoon in kwestie.

Geen gemakkelijke oplossingen

Gemakkelijke oplossingen zijn er niet voor de krapte op de arbeidsmarkt op dit moment. Wel zijn er mooie uitdagingen voor recruiters en werving en selectiebureau. Deze bureaus en medewerkers komen steeds meer onder druk te staan de komende tijd. Werkgevers zullen er alles aan moeten doen om recruiters en andere personen die bij het wervingsbeleid betrokken zijn te binden en te faciliteren om hun werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.