Ruim 400.000 openstaande vacatures in Nederland in april 2022

Het personeelstekort neemt in alle sectoren van Nederland toe. Dat komt naar voren uit onderzoek van Randstad Nederland. Volgens deze uitzendorganisatie zijn met name in de bouwsector en de techniek veel openstaande vacatures aanwezig. Naast deze sectoren staan er ook veel vacatures open in de ICT, productie en de transport en logistiek. Gezamenlijk staan er in Nederland ongeveer 400.000 vacatures open. De schaarste aan personeel is in de sectoren merkbaar en dat zal de komende tijd ook wel zo blijven. CEO Dominique Hermans heeft aangegeven dat de vergrijzing voor alleen maar meer krapte op de arbeidsmarkt zal zorgen. Dat is natuurlijk het intrappen van een open deur want de vergrijzing is al jaren een groot probleem op de arbeidsmarkt.

Vergrijzing is al jaren bekend probleem

Het is inderdaad juist dat de vergrijzing met name merkbaar is in de bouw en de techniek. Deze sectoren hebben van oudsher te kampen met veel vergrijzing terwijl de werkdruk in deze sectoren alleen maar toeneemt. Het gevolg is dat er alleen maar meer vacatures worden open gezet in deze sectoren. Het invullen van de vacatures is lastig werk waar ook uitzendbureaus de grootste moeite mee hebben. Verder hebben we op Technischwerken.nl al geruime tijd aangegeven dat de energietransitie in de woningbouw en utiliteitssector ook voor meer werkdruk zal zorgen in de bouw en de techniek. Om die reden is er veel vraag naar installatiemonteurs en elektromonteurs die een sleutelrol vervullen in de energietransitie in Nederland.

Tekorten ook in andere sectoren merkbaar

Ook in andere sectoren is sprake van een groot tekort aan personeel. Arbeidsmarktanalist Bart van Krimpen geeft aan dat er nu al voorspellingen zijn: “dat we richting 2030 in de zorg een tekort van maar liefst 100.000 mensen hebben.” Uitzendbureaus in Nederland doen meer om jongeren te helpen om een mooie baan te bemachtigen. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden tegenwoordig meer gefaciliteerd om een baan te krijgen die bij hun mogelijkheden past. Tegenwoordig kan bijna iedereen die wil werken ook daadwerkelijk een passende baan vinden op de arbeidsmarkt. Er wordt namelijk in mogelijkheden gedacht, niet alleen door bedrijven maar ook door overheden en opleidingsinstituten.