Eind maart 2023 stonden ruim 437.000 vacatures open in Nederland

In Nederland is de vraag naar personeel nog steeds heel groot. Dat blijkt onder andere uit het grote aantal vacatures dat online en via andere kanalen is open gezet. De krapte op de arbeidsmarkt is met name te merken in de handel maar ook in de zorg en de zakelijke dienstverlening staan veel vacatures open. Zo stonden er in de handel ongeveer 85.000 vacatures open. In de zakelijke dienstverlening stonden 71.000 vacatures open. In de zorg kwam het aantal openstaande vacatures uit op 67.000 exemplaren. Deze drie bedrijfstakken hebben zoveel openstaande vacatures dat ze gezamenlijk meer dan de helft van de openstaande vacatures beslaan.

Peter Hein van Mulligen een hoofdeconoom van statistiekbureau CBS geeft aan de vraag naar personeel nog steeds groot is. Er is geen omslag op de arbeidsmarkt merkbaar en de arbeidsmarkt is ook niet aan het afkoelen. Zo kwamen er in de zorg in totaal 3.000 vacatures bij. Niet alleen deze sector heeft moeite met het invullen van vacatures. De handel heeft ook last van veel openstaande vacatures evenals de commerciële dienstverlening. Daarnaast heeft ook de techniek last van een grote vraag naar personeel terwijl er nauwelijks aanbod is van geschikte kandidaten. Daarom richten bedrijven en uitzendbureaus zich in de techniek op het opleiden van zijinstromers.