Aantal openstaande vacatures neemt toe in Nederland eind 2016

De arbeidsmarkt in Nederland lijkt gezonder te worden. Tijdens de economische crisis was het aanbod van beschikbare werklozen ongezond hoog. Nu de economie tekenen van herstel aan het vertonen is komt de vraag en het aanbod van personeel op de arbeidsmarkt meer in balans. Daardoor kunnen ook meer mensen aan een baan komen. Het herstel op de arbeidsmarkt blijkt ook in het aantal openstaande vacatures. Dit aantal neemt in alle provincies van Nederland toe.

In kwartaal drie van 2016 stonden er in heel Nederland 159.000 vacatures open. Dit aantal vacatures ligt zeventig procent hoger dan in het derde kwartaal van 2013. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, die deze cijfers publiceerde, is ook de spanning op de arbeidsmarkt toegenomen. Volgens het statistiekbureau is het aantal werklozen per openstaande vacature hoger. Dit verschilt echter per provincie. In Zeeland heeft men bijvoorbeeld bijna net zoveel vacatures als werklozen. De arbeidsmarkt is in die provincie bijna in balans. In Zuid Holland is dit echter niet het geval, in die provincie is het aantal werklozen ten opzichte van de vacatures een verhouding van vijf werklozen ten opzichte van 1 vacature.