Grote Belgische order voor VDL Bus en Coach in 2016

VDL Bus & Coach is een onderdeel van de VDL Groep te Eindhoven. Het bedrijf bouwt bussen voor verschillende opdrachtgevers in binnenlan maar ook voor het buitenland.  Het Belgische vervoersbedrijf De Lijn heeft een grote nieuwe order geplaatst bij VDL Bus en Coach. In totaal wil De Lijn bestelt 121 bussen kopen van de Eindhovense busproducent. Deze bussen worden in België ingezet als lijndienst. Naast de 121 lijndienstbussen worden ook 10  rijschoolbussen aangeschaft door her Belgische bedrijf.

De financiële details zijn niet bekendgemaakt bij het nieuws over deze deal. De Lijn heeft vaker bestellingen geplaatst bij VDL. In bijna drie jaar tijd zijn door het Belgische bedrijf De Lijn in totaal 41 microbussen besteld en 345 bussen. Van de nieuwe order moeten de eerste bussen in voorjaar van 2017 worden geleverd aan De Lijn. Deze bussen zullen op diverse lijndiensten in Vlaanderen worden ingezet. De bussen voor de nieuwe order van de Lijn worden geproduceerd bij VDL Bus Roeselare in België.

Reactie van Technisch Werken

Er mag weer geproduceerd worden in Europa en dat is goed nieuws.  VDL staat goed bekend en dat blijkt ook uit het feit dat klanten terug komen en nieuwe orders plaatsen. Dat bevordert de werkgelegenheid in België en in Nederland. De arbeidsmarkt in de voertuigenindustrie moet groeien. De afgelopen jaren heeft ook deze sector het niet makkelijk gehad.

 

 

Wat is arbeidsethos?

Arbeidsethos is een term die wordt gebruikt om iemand zijn of haar bereidwilligheid om te werken mee aan te duiden. Men definieert arbeidsethos ook wel als de betekenis die mensen aan arbeid toekennen of het geheel van waarden en normen met betrekking tot arbeid. Het arbeidsethos van iemand komt voort uit de wil om arbeid te verrichten. Dit heeft ook te maken met de motivatie die iemand heeft om te werken. Het arbeidsethos is persoonsgebonden het is een eigenschap van iemand met betrekking tot zijn of haar werk. Daarom kan het arbeidsethos per persoon verschillen.

Goed of slecht arbeidsethos
Of iemand een goed of slecht arbeidsethos heeft is moeilijk te meten. Er is geen eenheid of index waarmee iemand zijn of haar arbeidsethos in kaart kan worden gebracht. Binnen bedrijven kan men wel onderzoek doen naar de motivatie van het personeel. Dit kan men bijvoorbeeld meten aan de hand van het ziekteverzuim en de arbeidsproductiviteit. Toch is dit echter niet geheel transparant. Er kunnen namelijk veel meer factoren dan alleen het arbeidsethos een invloed hebben op het verzuimpercentage en de arbeidsproductiviteit. Hierbij kan men denken aan de machines waarmee men moet werken en de arbeidsomstandigheden.

Voldoening
Als iemand veel voldoening uit zijn of haar werk haalt is de kans groter dat hij of zij een goed arbeidsethos heeft. Werk dat doorgroeimogelijkheden en uitdaging biedt kan er voor zorgen dat de mentaliteit van het personeel goed is. Dit zijn echter externe factoren die het arbeidsethos beïnvloeden. Het effect van deze factoren kan per persoon verschillen. Er zijn ook mensen die veel voldoening halen uit activiteiten buiten het werk om. Daardoor kunnen deze mensen minder aandacht en minder waarde hechten aan hun werk. Deze persoonlijke omstandigheden hebben ook invloed op het arbeidsethos en daarom blijft het arbeidsethos persoonsgebonden.

Wat is een negen tot vijf mentaliteit?

Soms lees je in vacatures dat iemand niet over een negen tot vijf mentaliteit moet beschikken als hij of zij in aanmerking wil komen voor de functie. Een negen tot vijf mentaliteit vormt een deel van het arbeidsethos van een werknemer of een werkzoekende. Het arbeidsethos is iemand zijn of haar wil om te werken en de bereidheid om inspanningen te verrichten in de uitoefening van de functie.

Een negen tot vijf mentaliteit wordt over het algemeen niet als positief aspect van iemand zijn of haar arbeidsethos beschouwd. Met deze mentaliteit wordt namelijk duidelijk gemaakt dat iemand in principe alleen vanaf 9:00 tot 17:00 ’s middags arbeid wil verrichten voor een werkgever. Dit wordt ook wel het werken onder kantoortijden genoemd.

Kenmerken van werknemers met een 9 tot 5 mentaliteit
Hoewel een negen tot vijf mentaliteit slechts één aspect is van iemand zijn of haar arbeidsethos wordt met deze mentaliteit in de praktijk veel meer bedoelt. Werknemers met een 9-tot-5-mentaliteit willen in ieder geval hun werkzaamheden verrichten onder de gangbare kantoorwerktijden. Deze werknemers willen niet overwerken en doorgaans ook niet in ploegen werken.

Iemand die echt werkt op basis van een negen tot vijf mentaliteit zal niet snel te vroeg op zijn of haar werk verschijnen en zeker niet later dan 17:00 vertrekken. Ook wanneer het werk niet is afgerond sluiten ze rond 17:00 de deur van het bedrijf achter zich en gaan ze naar huis.

Werknemers zonder 9 tot 5 mentaliteit
Een negen tot vijf mentaliteit is een mentaliteit die werkgevers liever niet bij hun werknemers willen zien. Deze mentaliteit toont namelijk aan dat mensen niet bereid zijn om buiten kantooruren wat extra’s te doen voor hun werkgever. Dat heeft te maken met motivatie.

Als een werknemer of werkzoekende aangeeft dat hij of zij niet over een negen tot vijf mentaliteit beschikt vinden werkgevers dat een positief aspect. Deze mensen zijn bereid om juist wel overuren te maken of extra werkzaamheden te verrichten buiten werktijd als het bedrijf dat vereist of wenst. Ze maken hun werk af voordat ze vertrekken.

Bedrijven en sectoren
Er zijn bedrijven en sectoren waar een negen tot vijf mentaliteit zeer ongewenst is. Hierbij kan men denken aan de horeca, ziekenhuizen, politie,  industrie of aan productiebedrijven. Bij deze bedrijven staan de dienstverlening,  de werkprocessen en de productie centraal.

Bedrijven wensen vaak dat werknemers zich gaan aanpassen aan deze processen en wensen daarom personeel met een flexibele instelling. Werknemers met een negen tot vijf instelling hebben deze flexibele werkhouding niet en worden daarom als minder geschikt geacht voor sectoren waar men te maken heeft met wisselende diensten, ploegen, overwerk en consignatie diensten.

Wat is contractloon?

Contractloon is het loon dat voortvloeit uit de afspraken die zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao). Bij het tot stand komen van een contractloon is er een verschil tussen de overheid en de private sector. Bij de private sector komen de contractlonen tot stand door afspraken die tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (vakbonden) zijn vastgelegd in de cao.

Bij de overheid is er geen sprake van cao-onderhandelingen en worden de contractlonen vastgesteld op basis van arbeidsvoorwaardenafspraken die door de overheid worden gemaakt met overheidspersoneel. Een contractloon is dus in feite een loon dat is geregeld doormiddel van een cao of arbeidsvoorwaardenafspraken.

Contractloon volgens CBS en CPB
Het contractloon wordt door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en het Centraal Planbureau (CPB) ook gebruikt voor berekeningen, publicaties en rapportages. De definitie van het contractloon blijft staan alleen wordt het contractloon door het CBS soms anders bepaald dan het CPB. Dit heeft te maken met de steekproef en de weging. Ook het boeken van loonmutaties en de hoogte daarvan heeft effect op de hoogte van het contractloon. Hierbij kunnen ook verschillen ontstaan tussen het bepalen van het contractloon door het CBS en het CPB.

Als men de publicaties van deze instanties echt goed met elkaar wil vergelijken moet men goed bekijken hoe men het contractloon precies heeft gehanteerd en berekend.

CBS: Nederland in 2016 nog ver verwijderd van doelstellingen Hernieuwbare Energie 2020

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is Nederland nog verwijderd van de doelstellingen die zijn afgesproken in de Europese richtlijn voor Hernieuwbare Energie voor 2020. Het CBS maakte dit op donderdag 31 maart 2016 bekend. Volgens het statistiekbureau presteert alleen Frankrijk van alle EU lidstaten nog slechter dan Nederland op het gebied van verduurzaming.

Hernieuwbare energiebronnen
In Europa werden in 2009 afspraken gemaakt over de verduurzaming van de Europese lidstaten. Daarbij werd de situatie van 2005 als uitgangspunt genomen. In deze afspraken had Nederland het doel genoemd dat in 2020 ten minste 14 procent van alle verbruikte energie afkomstig zou moeten zijn uit hernieuwbare energiebronnen. Met hernieuwbare energiebronnen worden windkracht, waterkracht, zonlicht en biomassa bedoelt. Deze hernieuwbare energiebronnen worden ook wel duurzame energiebronnen genoemd omdat bij het opwekken van energie uit deze bronnen geen brandstoffen worden opgebrand. Om die reden worden kolencentrales niet onder de duurzame energie gerekend.

Hoe duurzaam was Nederland in 2014?
Het Centraal Bureau voor de Statistiek gaf aan dat er in 2014 nog maar 5,5 procent van de totale verbruikte energie werd gewonnen uit hernieuwbare energiebronnen. Daardoor was Nederland in dat jaar nog 8,5 procent verwijdert van de doelstelling die ze zichzelf had opgelegd.  Volgens het CBS wordt er in Nederland weinig hout mee gestookt in kolencentrales. Hout wordt onder biomassa gerekend. Daarnaast kan in Nederland nauwelijks energie uit waterkracht worden opgewekt vanwege de ligging van Nederland. Ten opzichte van Denemarken en Duitsland wordt er vanuit de overheid in Nederland veel minder steun geboden om initiatieven te ontplooien op het gebied van hernieuwbare energiebronnen.

Naast de einddoelstelling zijn er ook een aantal stappen die genomen moeten worden om de doelstelling te behalen. Elk lidstaat van de EU moet bijvoorbeeld tegen 2020 een gelijke toename in procentpunten van het aandeel hernieuwbare energie behalen.

Hoe duurzaam zijn andere Europese landen?
Ongeveer dertig procent van de Europese landen heeft de doelstelling op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening al gehaald. Over het algemeen zitten de lidstaten 4 procent van het doel in de richtlijn af.  Het gemiddelde percentage in Europa ligt op 16 procent. Zweden is ten opzichte van andere Europese landen zeer duurzaam als het gaat om de energievoorziening. Maar liefst 53 procent van de energie die verbruikt wordt in Zweden wordt gewonnen uit hernieuwbare energiebronnen.

Reactie van Technisch Werken
Nederland loopt achter en dat is een belangrijke aanwijzing dat de overheid meer moet doen om het Nederlandse energiebeleid te verduurzamen. Op dit moment is Nederland als bezig met het ontplooien van verschillende plannen. Een voorbeeld hiervan zijn de windmolenparken die worden geplaatst voor de kust van Zeeland. Ook voor Noord-Holland en Zuid-Holland zijn initiatieven benoemd voor windmolenparken. Daarnaast worden gemeenten in Nederland aangespoord om actiever te zijn op het gebied van verduurzaming.

Verkoop Britse activiteiten Tata Steel in 2016?

De Indiase eigenaar van Tata Steel overweegt om de Britse activiteiten te verkopen. Deze overweging wordt gedaan om dat de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk verliesgevend zijn. Als de Britse activiteiten worden verkocht heeft dat gevolgen voor de werkgelegenheid onder werknemers bij de hoogovens in Nederland volgens de vakbond FNV.

De gevolgen voor de werkgelegenheid kunnen groot zijn volgens de vakbond FNV. Deze vakbond vreest dat er op termijn ongeveer honderd tot tweehonderd banen zullen verdwijnen bij Tata Steel in IJmuiden.

Volgens de vakbond wordt ook in Nederland werk uitgevoerd voor het Britse onderdeel van Tata Steel. Hierbij kan men denken aan de inkoop en verkoop van metaal maar ook aan de productieplanning. Het personeel dat op deze afdelingen actief is kan de gevolgen van de verkoop van Britse activiteiten de komende jaren merken.

Reactie van Technisch Werken

De werkgelegenheid bij Nederlandse bedrijven is al lang niet meer iets dat alleen wordt bepaald in Nederland. Door internationale samenwerking en Europese besluitvorming zijn er allemaal factoren die invloed hebben op het behoud van een baan onder werknemers. Als buitenlandse eigenaren een besluit nemen kan Nederlands personeel daarvan de voordelige maar ook de nadelige effecten merken. Dat is jammer maar wel de harde realiteit. Daarom moet de Nederlandse overheid er voor zorgen dat veel bedrijven zich in Nederland blijven vestigen. Bedrijven doen er bovendien goed aan om voor het behoud van hun eigen personeel niet zomaar hun bedrijf te verkopen aan een buitenlandse organisatie.

Aantal gespecialiseerde bouwbedrijven neemt af sinds 2008

Het onderzoek, dat op woensdag 30 maart 2016 door het Economisch Instituut voor de Bouw werd gepubliceerd, maakt onder mee duidelijk dat het aantal gespecialiseerde bouwbedrijven met personeel in de afgelopen jaren in aantal bijna is gehalveerd. In 2008 waren er in Nederland nog ongeveer 4.400 kleine gespecialiseerde ondernemingen actief op de Nederlandse bouwprojecten. In 2014 is dit aantal gedaald naar ongeveer 2.300.

Bij gespecialiseerde bouwbedrijven nam de werkgelegenheid met ongeveer 57 procent af. Hierdoor kwam het totaal aan gespecialiseerd bouwpersoneel bij kleine specialistische bouwbedrijven uit op 15.250 werknemers. Het aantal eenmanszaken dat gespecialiseerd werk doet in de bouw is wel toegenomen. Gespecialiseerde eenmanszaken waren in 2008 nog met 17.000 in Nederland aanwezig, in 2014 was dit aantal gestegen naar 21.200.

Reactie van Technisch Werken
Op de bouw worden onderaannemers dikwijls onder druk gezet om tegen lage tarieven specialistisch werk te verrichten. Veel specialisten merkten deze druk vooral in de periode van de economische crisis. Grote sterke bouwbedrijven konden zichzelf soms nog redelijk handhaven door grote projecten op de kostprijs of onder de kostprijs aan te nemen. De kleine ondernemers merkten de concurrentiestrijd vanaf 2008. Sommige kleine gespecialiseerde bouwondernemingen konden het hoofd niet meer boven water houden en gingen kapot aan de concurrentie.

Een deel van het personeel dat gespecialiseerd is in bijvoorbeeld stukadoorswerk, dakdekkerswerkzaamheden en laswerkzaamheden heeft besloten om als zelfstandige zonder personeel aan de slag te gaan. Deze zzp’ers nemen in aantal toe op de bouw. Maar deze ondernemers hebben lang niet altijd leerlingen bij zich aan wie ze hun vakmanschap kunnen leren. Daardoor dreigt het vakmanschap uit de bouwsector te verdwijnen.

Gespecialiseerde aannemers vinden moeilijk leerlingen in 2016

Op woensdag 30 maart 2016 heeft het Economisch Instituut voor de Bouw de uitkomsten van een onderzoek gepubliceerd. Dit onderzoek ging met name over de toekomst van vakmensen op de bouw. Voor de toekomst van specialistische beroepen op de bouw is het belangrijk dat er ieder jaar voldoende leerlingen het vak leren van ervaren bouwlieden. In 2008 waren er nog 2.140 leerlingen in een functie als dakdekker, metselaar of stukadoor actief volgens het Economisch Instituut voor de Bouw. Dit aantal is echter enorm geslonken de afgelopen jaren.

Minder leerlingen actief op de bouw
Van het aantal leerlingen dat in 2008 op de bouw actief was is inmiddels bijna niets meer over. In 2014 werden nog 640 leerlingen in de bouw geteld. Bedrijven hebben weinig geld voor scholing beschikbaar. Dit heeft volgens Henk Klein Poelhuis, voorzitter van de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, te maken met het feit dat er weinig mensen op de bouw in vaste dienst worden aangenomen. Volgens hem zijn werknemers in de bouwsector duurder als ze in vaste dienst worden aangenomen door aannemers dan wanneer er sprake is van een uitzendconstructie of van payrollconstructies.

Te kort aan vakmensen op de bouw
Het tekort aan leerlingen op de bouw heeft gevolgen voor de toekomst. Veel leerlingen leren in BBL opleidingen namelijk een vak door te werken en te leren. In de bouw moet je in de praktijk een vak leren dat kun je niet op volledig een theoretische opleiding doen. Veel vaardigheden leer je namelijk aan door herhaling in de praktijk. Denk hierbij aan het werk van een stukadoor.

De theorie lijkt redelijk eenvoudig maar de praktijk is veel complexer, er komt veel vakmanschap bij kijken voordat iemand een goede stukadoor of metselaar is geworden. Doordat er nauwelijks leerlingen op de bouw een vak leren ontstaat er waarschijnlijk in de toekomst een te kort aan ervaren vakmensen. Als men dan nog jongeren een vak moet leren zijn er te weinig ervaren vakmensen om hun kennis over te dragen aan de jongere leerlingen.

Wetgeving als belemmering
De overheid probeert met de wetgeving de arbeidsmarkt te hervormen. Een voorbeeld hiervan is de wet werk en zekerheid die in 2015 door minister Lodwijk Asscher is ingevoerd. Deze wet werkt niet effectief omdat bedrijven juist minder snel werknemers een vast contract aanbieden. Daarnaast is ook de loondoorbetalingsverplichting in het tweede ziektejaar voor veel werknemers een struikelblok om werknemers een contact aan te bieden voor onbepaalde tijd.

Reactie van Technisch Werken
De bouwsector heeft de klappen van de economische crisis goed gevoeld vanaf 2008. Verschillende bouwbedrijven hebben noodgedwongen personeel laten vertrekken dat zorgde er voor dat de werkloosheid onder bouwpersoneel toenam. Sommige bedrijven in de bouw moesten zelfs het faillissement aanvragen, het nieuws stond er vol mee. Daardoor is het niet verwonderlijk dat veel jongeren zich wel drie keer bedachten voordat zij een opleiding gingen volgen in de bouw.

Dit effect ijlt nu na op de opleidingsinstituten. Er zijn weinig leerlingen die echt graag aan de slag willen in de bouwsector. De bouw moet populairder worden onder de jeugd en daar moeten niet alleen de opleidingsinstituten voor zorgen. Ook de bouwsector en de overheid moeten meewerken aan een positief imago onder de jeugd met betrekking tot de vakgebieden die men kan uitvoeren in de bouwbranche.

Werknemers houden minder nettosalaris over vanaf april 2016

Uit berekeningen van salarisverwerker ADP is naar voren gekomen dat veel werknemers vanaf april 2016 minder nettosalaris overhouden. Bij modale inkomens daalt het salaris ongeveer tussen de twee tot drie euro netto per maand. Ten opzichte van reguliere werknemers leveren ambtenaren het meeste netto salaris in. Bij hen komt de daling in het netto loon uit op 7 euro per maand vanaf april 2016. Dit is echter een gevolg van het feit dat ambtenaren in Nederland vanaf 1 april meer pensioenpremie gaan betalen.

Reactie van Technisch Werken
Wat iemand van zijn of haar bruto salaris netto overhoudt  is afhankelijk van verschillende factoren. Dit heeft onder andere te maken met de belastingen en de afdracht voor pensioenen. Ook reiskosten hebben een invloed op het nettobedrag dat daadwerkelijk aan de werknemer wordt uitbetaald. Het nettosalaris is daarom in de praktijk vaak moeilijk vast te stellen op basis van een bruto loon.

Ook uitzendbureaus kunnen dit meestal moeilijk bepalen voor hun uitzendkrachten. Uitzendbureaus dienen zich wel aan de inlenersbeloning te houden. Dit houdt in dat uitzendbureaus de inlener of uitzendkracht hetzelfde moeten belonen als werknemers die rechtstreeks aan het werk zijn bij de opdrachtgever. De cao van de opdrachtgever dient hierbij als uitgangspunt. Ondanks het naleven van de inlenersbeloning kunnen uitzendbureaus vaak niet het nettoloon van de uitzendkracht bepalen.  Wat mensen precies netto overhouden kan eigenlijk alleen in beeld worden gebracht door een salarisverwerker zoals ADP.

Nederlandse economie groeit tot 2021

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft woensdag 30 maart 2016 een middellangetermijnverkenning gepubliceerd over 2018-2021. In dit document heeft het CPB de verwachting uitgesproken dat de Nederlandse economie in de periode 2018-2021 met 1,8% zal groeien. De berekening van het Centraal Planbureau is belangrijke informatie voor de politieke partijen in Nederland. De politieke partijen gebruiken namelijk de berekeningen van het CPB voor hun partijprogramma’s.

Huishoudens merken weinig van economische groei
Er wordt door het CPB aangeven dat de economie zal groeien maar dat de koopkracht van Nederlandse huishoudens niet verbetert in de periode 2018-2021. Huishoudens lijken daardoor niet te profiteren van het aanhoudende herstel van de Nederlandse economie. Met name de mediane huishoudens merken weinig van het economisch herstel. Politieke partijen kunnen voor deze groep in hun partijprogramma trachten een oplossing te vinden voor dit verschil.

Werkende Nederlanders merken wel een stijging in hun koopkracht doordat er een contractloonstijging van 0,3 procent wordt doorgevoerd. Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden gaan er echter 0,2 procent op achteruit.

Werkloosheid neemt af
In Nederland neemt de werkloosheid geleidelijk af. In 2021 zal ongeveer 5,5 procent van de beroepsbevolking werkloos zijn volgens het CPB. De groei in de economie lijkt hierdoor verband te houden met de toename in de werkgelegenheid in Nederland.

Overheidssaldo verbetert
Volgens het CPB verbetert het overheidssaldo en ontstaat er een overschot van 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2021. Er is sprake van een groei van 1,8 procent gemiddeld per jaar. Deze groei is volgens het CPB een lichte inhaalgroei.

Reactie van Technisch Werken
De groei van de economie is nu al een aantal maanden goed merkbaar in verschillende segmenten van het bedrijfsleven. Inmiddels zijn er een aantal cao’s afgesloten zoals de cao metaal en techniek en de cao voor de grootmetaal/ metalektro. Door het akkoord op deze cao’s zou de positie van werknemers bij bedrijven in deze sectoren verbetert moeten worden.

Ook de inkomsten van werknemers gaan vooruit door de cao-verhogingen. Daardoor zou in ieder geval het besteedbaar inkomen van mensen in de metaaltechniek of installatiewerk omhoog gaan. Dit onderschrijft het bericht van het CPB dat werkende Nederlanders er in koopkracht op vooruit gaan.

Opbouw van pensioen op basis van 4 pijlers

Pensioen is een inkomen dat een pensioengerechtigde werknemer of werkneemster ontvang na het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd. Het pensioen wordt vanaf de pensioengerechtigde leeftijd uitbetaald door de pensioenvoorziening. Gedurende iemand zijn of haar werkzame leven heeft iemand pensioen opgebouwd. Dit pensioen bestaat uit een aantal verschillende pijlers. Deze pijlers zijn hieronder omschreven.

Pijler 1: pensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW)
De eerste pijler is pensioen dat wordt opgebouwd op basis van de  AOW. Dit wordt ook wel een basispensioen genoemd. Dit basispensioen ontvangt iedereen in Nederland die de pensioengerechtigde leeftijd heeft behaald. Deze pensioengerechtigde leeftijd was altijd 65 jaar maar die leeftijd zal de komende jaren opschuiven naar 67 jaar. De AOW wordt opgebouwd in de vijftig gaar voor de pensioengerechtigde leeftijd. Als iemand al die tijd in Nederland heeft gewoond ontvangt hij of zij de volledige AOW-uitkering. Elk jaar dat iemand in het buitenland heeft gewoond zorgt voor een korting van twee procent op de AOW-uitkering. Het is echter mogelijk om in het buitenland de AOW-opbouw voort te zetten op vrijwillige basis.

Pijler 2: werkgeverspensioen
Werknemers in Nederland bouwen over het algemeen pensioen op via hun werkgever. Dit is een aanvullend pensioen dat wordt uitgekeerd bovenop de AOW-uitkering. Alleen werknemers die bij een werkgever hebben meegedaan aan een pensioenregeling hebben recht op een werkgeverspensioen. Niet alle werkgevers in Nederland hebben een pensioenregeling. Daardoor bouwen niet alle werknemers in Nederland werkgeverspensioen op.

De vorm van de pensioenregeling verschilt bovendien per werkgever. Over het algemeen loopt de opbouw van het werkgeverspensioen tot de pensioengerechtigde leeftijd. Het is echter onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk om eerder een deel van dit pensioen op te nemen. Dit heeft echter wel gevolgen voor de hoogte van de pensioenuitkering op een later tijdstip, bijvoorbeeld na de pensioengerechtigde leeftijd. Die uitkering wordt lager als er al eerder bedragen uit de pensioenregeling zijn opgenomen.

Pijler 3: zelfstandig pensioeninkomen opbouwen
Het is mogelijk dat het opgebouwde pensioeninkomen vanuit de AOW en het werkgeverspensioen voor iemand onvoldoende is om na de pensioengerechtigde leeftijd voldoende financiële middelen te hebben. In dat geval moet men tijdig naar een geschikte oplossing zoeken. Men kan dan bijvoorbeeld er voor kiezen om via een bankrekening een spaarbedrag op te bouwen.

Dit wordt ook wel banksparen genoemd. Een andere oplossing is een lijfrenteverzekering. Sommige mensen kiezen er ook voor om doormiddel van beleggingen een vermogen op te sparen voor een pensioen. Daar zijn echter wel risico’s aan verbonden want een beleggingsportefeuille kan ook in waarde dalen. Naast beleggingen zijn ook obligaties een mogelijkheid om vermogen te verwerven voor een pensioen. Als men zelfstandig extra pensioeninkomen gaat opbouwen dan komt dit inkomen bovenop de inkomsten uit de vorige pijlers.

Producentenvertrouwen gestegen in maart 2016

Woensdag 30 maart 2016 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat het producentenvertrouwen is gestegen. In februari kreeg het vertrouwen van producenten nog een indexcijfer van 3,1 in maart steeg dit indexcijfer naar 3,9. De stijging van het indexcijfer is het gevolg van het positieve beeld dat producenten hebben over hun orderportefeuille. Het oordeel van producenten over de voorraden van reeds geproduceerde producten is nauwelijks verandert.

Producenten worden positiever
Volgens het CBS is er sinds oktober 2014 een positieve tendens merkbaar onder ondernemers in Nederland. Het statistiekbureau geeft aan dat er wel verschillen zijn tussen de producenten. Met name de producenten van houtproducten en  bouwmaterialen zijn positief over de toekomst van hun bedrijf. Dit heeft vooral te maken met de goed gevulde orderportefeuilles die deze bedrijven hebben.

Ook ondernemers in de voedingsmiddelenindustrie en genotmiddelenindustrie zijn positief over de toekomst van hun organisatie. het minst positief zijn de ondernemers die actief zijn in de transportmiddelenindustrie.

Vertrouwen van producenten op de lange termijn
Vlak voor de economische crisis was het vertrouwen van ondernemers in Nederland op het hoogste punt gekomen in de afgelopen twintig jaar. In januari 2008 werd deze piek bereikt en kwam het vertrouwen van ondernemers op indexcijfer 9,4. Een jaar later werd het dieptepunt bereikt in het ondernemersvertrouwen en kwam het indexcijfer uit op min 23,5. Als men kijkt naar het gemiddelde indexcijfer van de afgelopen twintig jaar dan ziet men dat het indexcijfer in 2016 nog ruim boven het gemiddelde indexcijfer zit. Het gemiddelde indexcijfer over de afgelopen twintig jaar staat namelijk op 0,5.

Reactie van Technisch Werken
Net als consumentenvertrouwen is ook het producentenvertrouwen van groot belang voor de economie van een land. Als producenten een goede orderportefeuille hebben dan geeft dat rust en stabiliteit voor de organisatie. Op basis van een goede orderportefeuille kunnen bedrijven bovendien ook hun personeelsplanning aanpassen. Ze kunnen bijvoorbeeld uitzendkrachten inlenen om de pieken in de productie op te vangen. Daarnaast kunnen ze ook tijdelijke of zelfs vaste contracten aan werknemers bieden wanneer de productie geruime tijd op een hoger niveau moet draaien.

Al deze ontwikkelingen bevorderen de werkgelegenheid. Daardoor is het producentenvertrouwen belangrijk voor de arbeidsmarkt en daardoor ook belangrijk voor het consumentenvertrouwen. Werknemers die zeker zijn van hun baan zullen anders met hun inkomsten omgaan dan werknemers die voortdurend het gevoel hebben dat ze ontslagen zullen worden vanwege een slecht draaiende productie door een te kort aan orders van hun werkgever.

Welke kleding draag je voor een sollicitatiegesprek?

Als je gaat solliciteren is het belangrijk dat je nadenkt over de manier waarop je jezelf presenteert.  De maniebepaaldaarop je jezelf presenteert komt naar voren op social media, het cv en de sollicitatiebrief of de schriftelijke motivatie die je bij je cv hebt toegevoegd voor je sollicitatie. Bedrijven houden er van om een duidelijke indruk te krijgen van een sollicitant.

Die hiervoor genoemde elementen moet met elkaar in overeenstemming zijn. Daarnaast is ook het laatste deel van de sollicitatieprocedure van belang. Dit zijn namelijk de sollicitatiegesprekken die worden gevoerd met de sollicitant en iemand van het bedrijf.  Ook hierbij wordt gekeken naar de manier waarop iemand zichzelf of haarzelf presenteert. Dit heeft voor een deel met omgangsvormen te maken maar ook kleding speelt een rol bij sollicitatiegesprekken.

Wat is gebruikelijke kleding in de branche?

Als je sollicitatie gericht is aan een bedrijf in de zakelijke dienstverlening is dat anders dan wanneer je sollicitatie gericht is aan een metaalbedrijf. Daarbij wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten functies die er zijn. Van een leidinggevende op de verkoopafdeling van een metaalbedrijf kan bijvoorbeeld verwacht worden dat hij of zij in een netjes pak naar het sollicitatiegesprek gaat.

Een lasser die solliciteert naar een functie op de lasafdeling hoeft echter niet in een driedelig pak naar het sollicitatiegesprek te gaan. Iemand die solliciteert kan het beste goed nadenken over hoe het personeel van het bedrijf er ongeveer zelf bij loopt. Nu hoeft een lasser niet in een vlamvertragende overall op het sollicitatiegesprek te komen maar gewoon nette vrijetijdskleding volstaat in dit geval.

De branche waarin een bedrijf actief is heeft meestal een eigen kledingsoort of dresscode. Het is verstandig dat je jezelf volgens die kledinggebruiken kleed dan hoor je thuis in de branche en voldoe je ook aan de verwachtingen die men op kledinggebied van een sollicitant heeft. Hieronder staan nog een paar algemene richtlijnen op het gebied van kleding.

Algemene richtlijnen voor kleding bij sollicitaties

Er zijn een aantal algemene richtlijnen waaraan je jezelf kunt houden als je gast solliciteren. De volgende tips kun je hierbij in acht nemen.

  • Draag kleding die niet kapot is.
  • Draag goede schoenen die er netjes uit zien. Als je werkschoenen draagd moeten die ook goed en netjes genoeg zijn en aan de veiligheidseisen voldoen.
  • Zorg voor schone kleding. Als je in de techniek werkt kan je verf of olie op de kleding hebben. Doe deze kleding bijvoorkeur niet aan naar het sollicitatiegesprek.
  • Als een man solliciteert is het verstandig dat hij zich goed geschoren heeft.
  • Een luchtje op is prima maar iemand die de gehele ruimte naar aftershave of parfum laat ruiken schept daar niet bepaald een positieve indruk mee.
  • Als je een pak moet dragen is het belangrijk dat je een modern of neutraal pak kiest met een gangbare kleur en een bijpassende stropdas als een stropdas vereist is.
  • Draag sieraden met mate. In de techniek mag je vaak geen sieraden op de werkvloer dragen in verband met de veiligheid.  Daarom is het verstandig dat je niet te veel sieraden draagt tijdens een sollicitatiegesprek voor een technische functie.

Wat is pensioen?

Pensioen is een inkomen dat een pensioengerechtigde ontvangt vanaf de leeftijd waarop hij of zij met pensioen gaat. Als men met pensioen gaat ontvangt men geen salaris meer. Toch heeft men een inkomen nodig om te kunnen bestaan. Het pensioen voorziet in dat inkomen. Daarom kan een pensioen worden beschouwd als een soort inkomensverzekering.

De meest bekende vorm van pensioen is pensioen dat wordt uitgekeerd na de pensioengerechtigde leeftijd. Er zijn echter ook andere pensioenvormen zoals pensioen dat wordt uitgekeerd na overlijden van de kostwinner of wanneer de kostwinner arbeidsongeschikt is geworden. Over de verschillende soorten pensioen wordt hieronder meer informatie weergegeven.

Verschillende soorten pensioen
Men onderscheid drie verschillende soorten pensioen:

Ouderdomspensioen: dit is pensioen dat een werknemer of werkneemster opbouwt over de periode dat hij of zij werkzaam is. Dit pensioen is bestemd als inkomensvoorziening na de pensioengerechtigde leeftijd. Er zijn echter verschillende varianten en aanvullingen op het ouderdomspensioen. Zo is er bijvoorbeeld een vroegpensioen of een prepensioen.

Nabestaandenpensioen:  dit is een uitkering die wordt betaald aan partners die achterblijven en wezen als de kostwinnaar is overleden. Het nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd op basis van drie pijlers:

  • Eerste pijler: de Algemene nabestaandenwet
  • Tweede pijler: partnerpensioen en wezenpensioen
  • Derde pijler: individuele voorziening

Ook hier zijn afgeleiden van zoals  in Nederland het tijdelijk nabestaandenoverbruggingspensioen en de zogenoemde anw-hiaatverzekering. Deze varianten veranderen wanneer de wetgeving op het gebied van pensioenen ook verandert. Daarom is het altijd verstandig om de actuele pensioenvoorziening te raadplegen bij een adviseur op het gebied van pensioenen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen: het is ook mogelijk dat men niet meer kan werken vanwege arbeidsongeschiktheid. In dat geval kan men ook in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit wordt ook wel het invaliditeitspensioen genoemd. Het risico en de oorzaken van arbeidsongeschiktheid worden over het algemeen gedekt in een goede pensioenregeling.

Werknemers hebben nauwelijks behoefte aan keuzevrijheid pensioen

Dinsdag 29 maart 2016 publiceerde pensioenendenktank Netspar de uitkomst van een onderzoek naar de manier waarop werknemers in Nederland hun pensioen geregeld willen hebben. Hieruit kwam naar voren van het overgrote deel van de Nederlandse werknemers geen moeite heeft met het uitbesteden van al hun pensioenzaken aan de pensioenuitvoerder. Volgens Netspar is de behoefte aan keuzevrijheid met betrekking tot pensioenen onder werknemers veel kleiner dan men uit eerdere peilingen had geconcludeerd.

Uitkomsten onderzoek Netspar
Ongeveer 15 procent van de werknemers zou graag een bepaalde keuzevrijheid willen hebben als het gaat om de inleg in het pensioen. Daarnaast vindt ook ongeveer 15 procent van de benaderde werknemers dat ze de mogelijkheid zouden moeten hebben om hun pensioenvermogen vervroegd op te nemen.  Vijfentwintig procent van de werknemers zou graag zelf zijn of haar pensioenfonds willen kiezen.

Van de benaderde werknemers wil 14 procent meer te zeggen hebben of het pensioenpakket en de samenstelling daarvan. Over de belegging van pensioenvermogen wil 18 procent van de werknemers meer inspraak hebben. In de percentages die hiervoor genoemd zijn, zit volgens Nespar een overlapping. Dit houdt in dat een relatief kleine groep op alle gebieden telkens de voorkeur geeft aan een vrije keuze.

Reactie van Technisch Werken
In reclamespotjes hoor je regelmatig dat mensen het nadenken over pensioenen en pensioenfondsen zo lang mogelijk uitstellen. Uiteraard willen pensioenfondsen dat mensen bewust kiezen voor hun fonds maar bij veel jonge werknemers is er weinig belangstelling voor pensioenen. Dit blijkt ook wel uit het onderzoek van Netspar. Een groot aantal werknemers is wel tevreden over de manier waarop hun pensioen op dit moment (voor hen) is geregeld. Het blijkt ook uit nieuwsberichten dat de waarde van pensioenen kan dalen op basis van de ontwikkelingen in de economie. Dat zorgt er voor dat veel mensen zoiets hebben van dat zien we dan wel.

Saudi-Arabië krijgt meer concurrentie op oliemarkt vanaf 2016

Als het om olieproductie gaat dan wordt het land Saudi-Arabië gezien als een grootmacht in de wereld. Ook binnen de OPEC heeft Saudi-Arabië een zeer grote invloed op de besluitvorming. Ondanks de stevige positie van dit land merkt ook Saudi-Arabië dat de concurrentie wereldwijd toeneemt op de oliemarkt. Volgens de Britse krant Financial Times heeft Saudi-Arabië last gekregen van concurrentie in zijn belangrijkste markten. Deze uitspraak werd in de Britse zakenkrant geplaatst op maandag 28 maart 2016. De basis voor het bericht vormde de cijfers van energieconsultancybedrijf FGE.

De onderzoeker van energieconsultancybedrijf FGE concludeerden dat Saudi-Arabië de afgelopen drie jaar zijn aandeel op negen van zijn vijftien belangrijkste markten heeft zien slinken. Verder merkte Saudi-Arabië dat China, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten steeds meer olie aanschaffen van concurrerende olieproducerende landen zoals Rusland en Irak. De concurrentiepositie van Saudi-Arabië komt niet meteen in gevaar maar het land merkt wel dat andere landen hard vechten voor hun positie op de oliemarkt.

Saudi-Arabië heeft altijd het doel gehad om zijn marktaandeel in de wereldoliehandel te behouden. Daardoor blijft het land veel olie produceren. Andere landen voerden ook de olieproductie op waardoor er een andere verhouding is ontstaan tussen de vraag en het aanbod van olie. Omdat de vraag niet gelijkmatig steeg met het aanbod van olie is de olieprijs omlaag geschoten.

Reactie van Technisch Werken
De olieprijs is nog steeds laag maar daar kan verandering in komen. Saudi-Arabië zoekt al internationaal de samenwerking op met andere landen. Zo zijn er aan het begin van 2016 gesprekken geweest tussen Saudi-Arabië en Rusland over het verlagen van de olieproductie of in ieder geval het maken van een afspraak over een zogenoemd productieplafond. Dit productieplafond zorgt er voor dat landen een maximum hoeveelheid olie mogen produceren. Nu kunnen Rusland en Saudi-Arabië hierover wel afspraken maken, de andere landen van de wereld zijn er ook nog. De politieke strijd tussen olieproducerende landen is nog niet voorbij. Daardoor zal de olieprijs nog niet enorm stijgen.

Vacature en bedrijf onderzoeken voor sollicitatie

Voordat je daadwerkelijk gaat solliciteren is het belangrijk dat je zoveel mogelijk relevante informatie krijgt over het bedrijf en de functie waar je op wilt solliciteren.  Een doelgerichte sollicitatie heeft meer kans van slagen dan een willekeurige sollicitatie.

Wat moet je weten over het bedrijf? 

Elk bedrijf is anders, bedrijven zijn uniek. Het verschil tussen bedrijven zit niet alleen in de producten en diensten die ze leveren,  er zijn nog veel meer verschillen. De huisstijl is hiervan een voorbeeld ook de missie en visie van een bedrijf maken een bedrijf uniek. Meestal staan de missie en visie van een bedrijf op de website. Naast deze belangrijke aspecten kun je ook kijken naar de omvang van het bedrijf, de locatie en eventueel het klantenbestand waar de producten en diensten aan worden geleverd. Deze informatie geeft een beeld van het bedrijf waar je kunt werken als je wordt aangenomen na je sollicitatie.

Wat moet je weten over de vacature? 

In een vacature staat meestal een algemene inleiding waarin het bedrijf zich aan de lezer presenteert.  Daarna volgt de functienaam en worden de eisen genoemd waaraan een sollicitant moet voldoen om in aanmerking te komen voor de functie die in de vacature is genoemd.

De eisen zijn meestal opgedeeld in zogenoemde ‘harde eisen’ zoals opleidingen, werkervaring en veiligheidscertificaten en ‘zachte eisen’ zoals competenties en karaktereigenschappen. Deze eisen maken duidelijk wat het bedrijf precies zoekt. In je sollicitatie kun je naar deze eisen verwijzen wanneer je aan de organisatie duidelijk wilt maken dat je geschikt bent voor de functie die in de vacature is vermeld.

Waar vindt je relevante informatie voor je sollicitatie? 

De informatie over de functie staat meestal in de vacature. Voor meer informatie kun je vaak contact opnemen met een personeelsfunctionaris die vaak met naam, mailadres en telefoonummer wordt benoemd in de vacature. Tegenwoordig staat veel relevante informatie over een bedrijf op internet. Daarbij kun je in eerste instantie veel informatie vinden op de website van het bedrijf zelf. Daarnaast kun je via een zoekmachine zoals Google ook de bedrijfsnaam opzoeken om meer informatie te vinden van ‘neutrale’ website’s.

Soms staat in kranten of tijdschriften ook informatie over bedrijven en de projecten die ze uitvoeren.  Deze informatie is heel nuttig tijdens een sollicitatie omdat je daarmee duidelijk kunt maken aan het bedrijf dat je jezelf echt hebt verdiept in het bedrijf.

Waarom is onderzoek belangrijk?

De meeste bedrijven vinden het fijn als een sollicitatie gericht is op een specifiek bedrijf omdat dit blijk geeft van een bewuste keuze. Een bedrijf moet namelijk ook een bewuste keuze maken voor een sollicitant. Tijdens de sollicitatieprocedure zal het bedrijf daarom ook meer informatie van de sollicitant willen hebben en zal het bedrijf trachten te achterhalen waarom de sollicitatie juist aan dit bedrijf is gericht. Een sollicitant moet zijn of haar sollicitatie kunnen motiveren en daarvoor heeft de sollicitant informatie nodig over de vacature en het bedrijf.

Wat is een motivatie of motivatiebrief voor een sollicitatie?

Solliciteren kan op verschillende manieren. Vaak geeft het bedrijf waar de vacature open staat aan op welke manier een geïnteresseerde kan solliciteren.  Dit staat meestal onderaan de vacature.  Sommige bedrijven wensen een sollicitatiebrief met een cv, andere bedrijven wensen een schriftelijke motievatie of een motivatiebrief met een cv. Een motivatie of motivatiebrief is wel iets anders dan een sollicitatiebrief.

Wat is een schriftelijke motivatie?

In feite maakt de benaming ‘motivatie’ al duidelijk wat het doel is van dit document. In een motivatie geeft de schrijver namelijk aan wat hem of haar motiveert om te solliciteren bij een bedrijf op een specifieke vacature. Uit een motivatie moet daarnaast naar voren komen waarom bepaalde specifieke bedrijfskenmerken hem of haar aanspreken. Een schriftelijke motivatie heeft niet een officiële indeling. In plaats daarvan heeft de schrijver een behoorlijke vrijheid om de motivatie op papier te zetten. Een motivatie kan per post met een cv naar een bedrijf worden opgestuurd.  Het komt echter ook vaak voor dat een motivatie gezamenlijk met een cv per mail verstuurd kan worden naar een emailadres van het bedrijf.

Wat staat er in een motivatiebrief

In een schriftelijke motivatie of motivatiebrief benoemt de schrijver wat hem of haar positief opvalt aan de organisatie. Men kan hierbij beschrijven waarom bijvoorbeeld de huisstijl, het product, het imago, de dienstverlening en de uitdagende projecten de sollicitant hebben overtuigd om juist bij die organisatie te gaan solliciteren. Uiteraard kan men in de motivatie ook aandacht besteden aan de functiekenmerken die de sollicitant aantrekkelijk vindt.

Het is verstandig om hierbij parallellen te trekken tussen iemand zijn eigen kennis, ervaring en competenties en de competenties die worden gevraagd in de vacature. Als bijvoorbeeld in de vacature wordt aangegeven dat je als servicemonteur op verschillende locaties moet werken en storingsdiensten moet draaien.  Dan kan de sollicitant in zijn of haar motivatiebrief aangeven dat hij of zij ruime ervaring heeft met het oplossen van storingen in plc’s en gewend is om zelfstandig te werken.

Maak een motivatie niet te lang en ga niet je hele cv hierin benoemen. De motivatie moet makkelijk leesbaar zijn en logisch zijn geschreven.  Een lezer moet makkelijk kunnen begrijpen waarom je juist op deze vacature hebt gesolliciteerd bij dat specifieke bedrijf. Een pakkende openingszin een een goede slotzin maken de motivatie compleet.

Sollicitatiebrieven moeten maatwerk brieven zijn

Solliciteren is niet moeilijk maar het is wel belangrijk dat men een aantal richtlijnen in gedachten houdt als men gaat solliciteren.  Een belangrijke richtlijn is dat de aandacht die men aan de sollicitatie besteed gericht moet zijn op een specifieke functie bij een specifiek bedrijf. Men moet er dus voor waken dat men dezelfde sollicitatiebrief of motivatie voor meerdere sollicitatieprocedures gaat gebruiken. Het hergebruik van sollicitatiebrieven lijkt efficiënt maar de praktijk leert dat bedrijven niet zitten te wachten op algemene sollicitatiebrieven die voor ieder bedrijf geschreven kunnen zijn.

Mensen zijn uniek en bedrijven ook

Ieder bedrijf heeft een uniek profiel.  Dit profiel bestaat uit een aantal elementen zoals de huisstijl,  bedrijfscultuur,  producten, diensten, omvang, reputatie en locatie. Er zijn echter veel meer eigenschappen op te noemen die een bedrijf uniek maken. Een bedrijf is meestal trots op haar unieke mix van elementen. Daarom willen bedrijven graag dat sollicitanten deze unieke kenmerken opmerken en kunnen benoemen. Een sollicitatiebrief is daarvoor zeer geschikt ook in een motivatie die bij een cv wordt geschreven doet men er verstandig aan om unieke kenmerken te benoemen van het bedrijf waar men solliciteert.

Maatwerk sollicitatiebrieven

Een goede sollicitatiebrief maakt aan de lezer duidelijk waarom de sollicitant juist voor dat bedrijf heeft gekozen en niet voor een ander bedrijf. Daarbij dient de sollicitant of schrijver van de sollicitatiebrief voortdurend de koppeling te maken tussen de eigenschappen het bedrijf en de eigenschappen van de sollicitant zelf. Het is belangrijk dat hier logische verbanden tussen gemaakt kunnen worden. Deze verbanden kunnen zowel gemaakt worden tussen iemand zijn of haar opleiding, als de werkervaring of hobby’s en vrijetijdsbesteding.

Ook de karaktereigenschappen en competenties kunnen raakvlakken vertonen met het bedrijf en de in de vacature benoemde eigenschappen waarover een interessante sollicitant moet beschikken.  Hoe meer logische verbanden hoe beter. Omdat elk mens uniek is en ook elk bedrijf uniek is ontstaan er door deze werkwijze maatwerk sollicitatiebrieven.

Shell wil Noordzeeactiviteiten verkopen in 2016

De olieprijs is in 2015 en 2016 op een historisch dieptepunt beland. Doordat de waarde van olie laag is wordt het voor veel bedrijven in de petrochemische industrie minder aantrekkelijk om activiteiten te ondernemen zoals het boren naar nieuwe oliebronnen en het bouwen can boorplatforms op zee. Ook oliebedrijf Shell moet nu keuzes maken. Het bedrijf kan niet over mee in investeren.

Voor een aantal activiteiten op de Noordzee zoekt Shell kopers die onderdelen willen overkopen. Dit bericht meldt de Sunday Times op basis van anonieme bronnen. Hoewel er onderdelen verkocht worden heeft Shell volgens het nieuwsbericht niet de intentie om zich volledig terug te trekken uit het Noordzeegebied. Shell wil wel kijken naar de verkoop van grote onderdelen.

Eerder werden de activiteiten op de Noordzee uitgebreid. Dit gebeurde met de megaovername van branchegenoot BG. De overname kwam tot stand nadat Shell enkele tientallen miljarden euro’s had betaald. Om de prijs voor de overname van BG te rechtvaardigen staat Shell-topman Ben van Beurden onder druk. Om die reden wil het bedrijf verschillende onderdelen voor een goede prijs verkopen.

Het bericht in de Sunday Times beschrijft dat de Amerikaanse bank Bank of America Merril Lynch door Shell is ingehuurd om de animo te peilen bij geïnteresseerden.

Reactie van Technisch Werken

Shell zal keuzes moeten maken. Dat is niet eenvoudig want de toekomst van de oliemarkt is onzeker.  Door internationale afspraken tussen de OPEC en Rusland kan het productie van olie worden beperkt waardoor de olieprijs uiteindelijk omhoog zal gaan naar een realistisch niveau.  Dan wordt het voor een olieproducent als Shell interessant om juist meer activiteiten te ondernemen in de olieproductie. De verkoop van de activiteiten in de Noordzee kan er voor zorgen dat Shell in de toekomst belangrijke kansen misloopt. Dit zal echter pas achteraf blijken. Achteraf komt na een overname ook pas aan het licht of de overname een verstandige keuze is geweest of niet. Omdat zoveel factoren een invloed hebben is het lastig om de juiste keuze te maken.