Wat is een negen tot vijf mentaliteit?

Soms lees je in vacatures dat iemand niet over een negen tot vijf mentaliteit moet beschikken als hij of zij in aanmerking wil komen voor de functie. Een negen tot vijf mentaliteit vormt een deel van het arbeidsethos van een werknemer of een werkzoekende. Het arbeidsethos is iemand zijn of haar wil om te werken … Read more

Wat is contractloon?

Contractloon is het loon dat voortvloeit uit de afspraken die zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao). Bij het tot stand komen van een contractloon is er een verschil tussen de overheid en de private sector. Bij de private sector komen de contractlonen tot stand door afspraken die tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (vakbonden) zijn vastgelegd … Read more

CBS: Nederland in 2016 nog ver verwijderd van doelstellingen Hernieuwbare Energie 2020

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is Nederland nog verwijderd van de doelstellingen die zijn afgesproken in de Europese richtlijn voor Hernieuwbare Energie voor 2020. Het CBS maakte dit op donderdag 31 maart 2016 bekend. Volgens het statistiekbureau presteert alleen Frankrijk van alle EU lidstaten nog slechter dan Nederland op het gebied van … Read more

Verkoop Britse activiteiten Tata Steel in 2016?

De Indiase eigenaar van Tata Steel overweegt om de Britse activiteiten te verkopen. Deze overweging wordt gedaan om dat de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk verliesgevend zijn. Als de Britse activiteiten worden verkocht heeft dat gevolgen voor de werkgelegenheid onder werknemers bij de hoogovens in Nederland volgens de vakbond FNV. De gevolgen voor de werkgelegenheid … Read more

Aantal gespecialiseerde bouwbedrijven neemt af sinds 2008

Het onderzoek, dat op woensdag 30 maart 2016 door het Economisch Instituut voor de Bouw werd gepubliceerd, maakt onder mee duidelijk dat het aantal gespecialiseerde bouwbedrijven met personeel in de afgelopen jaren in aantal bijna is gehalveerd. In 2008 waren er in Nederland nog ongeveer 4.400 kleine gespecialiseerde ondernemingen actief op de Nederlandse bouwprojecten. In … Read more

Werknemers houden minder nettosalaris over vanaf april 2016

Uit berekeningen van salarisverwerker ADP is naar voren gekomen dat veel werknemers vanaf april 2016 minder nettosalaris overhouden. Bij modale inkomens daalt het salaris ongeveer tussen de twee tot drie euro netto per maand. Ten opzichte van reguliere werknemers leveren ambtenaren het meeste netto salaris in. Bij hen komt de daling in het netto loon … Read more

Nederlandse economie groeit tot 2021

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft woensdag 30 maart 2016 een middellangetermijnverkenning gepubliceerd over 2018-2021. In dit document heeft het CPB de verwachting uitgesproken dat de Nederlandse economie in de periode 2018-2021 met 1,8% zal groeien. De berekening van het Centraal Planbureau is belangrijke informatie voor de politieke partijen in Nederland. De politieke partijen gebruiken namelijk … Read more

Opbouw van pensioen op basis van 4 pijlers

Pensioen is een inkomen dat een pensioengerechtigde werknemer of werkneemster ontvang na het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd. Het pensioen wordt vanaf de pensioengerechtigde leeftijd uitbetaald door de pensioenvoorziening. Gedurende iemand zijn of haar werkzame leven heeft iemand pensioen opgebouwd. Dit pensioen bestaat uit een aantal verschillende pijlers. Deze pijlers zijn hieronder omschreven. Pijler 1: … Read more

Producentenvertrouwen gestegen in maart 2016

Woensdag 30 maart 2016 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat het producentenvertrouwen is gestegen. In februari kreeg het vertrouwen van producenten nog een indexcijfer van 3,1 in maart steeg dit indexcijfer naar 3,9. De stijging van het indexcijfer is het gevolg van het positieve beeld dat producenten hebben over hun orderportefeuille. … Read more

Welke kleding draag je voor een sollicitatiegesprek?

Als je gaat solliciteren is het belangrijk dat je nadenkt over de manier waarop je jezelf presenteert.  De maniebepaaldaarop je jezelf presenteert komt naar voren op social media, het cv en de sollicitatiebrief of de schriftelijke motivatie die je bij je cv hebt toegevoegd voor je sollicitatie. Bedrijven houden er van om een duidelijke indruk … Read more

Wat is pensioen?

Pensioen is een inkomen dat een pensioengerechtigde ontvangt vanaf de leeftijd waarop hij of zij met pensioen gaat. Als men met pensioen gaat ontvangt men geen salaris meer. Toch heeft men een inkomen nodig om te kunnen bestaan. Het pensioen voorziet in dat inkomen. Daarom kan een pensioen worden beschouwd als een soort inkomensverzekering. De … Read more

Werknemers hebben nauwelijks behoefte aan keuzevrijheid pensioen

Dinsdag 29 maart 2016 publiceerde pensioenendenktank Netspar de uitkomst van een onderzoek naar de manier waarop werknemers in Nederland hun pensioen geregeld willen hebben. Hieruit kwam naar voren van het overgrote deel van de Nederlandse werknemers geen moeite heeft met het uitbesteden van al hun pensioenzaken aan de pensioenuitvoerder. Volgens Netspar is de behoefte aan … Read more

Saudi-Arabië krijgt meer concurrentie op oliemarkt vanaf 2016

Als het om olieproductie gaat dan wordt het land Saudi-Arabië gezien als een grootmacht in de wereld. Ook binnen de OPEC heeft Saudi-Arabië een zeer grote invloed op de besluitvorming. Ondanks de stevige positie van dit land merkt ook Saudi-Arabië dat de concurrentie wereldwijd toeneemt op de oliemarkt. Volgens de Britse krant Financial Times heeft … Read more

Vacature en bedrijf onderzoeken voor sollicitatie

Voordat je daadwerkelijk gaat solliciteren is het belangrijk dat je zoveel mogelijk relevante informatie krijgt over het bedrijf en de functie waar je op wilt solliciteren.  Een doelgerichte sollicitatie heeft meer kans van slagen dan een willekeurige sollicitatie. Wat moet je weten over het bedrijf?  Elk bedrijf is anders, bedrijven zijn uniek. Het verschil tussen … Read more

Wat is een motivatie of motivatiebrief voor een sollicitatie?

Solliciteren kan op verschillende manieren. Vaak geeft het bedrijf waar de vacature open staat aan op welke manier een geïnteresseerde kan solliciteren.  Dit staat meestal onderaan de vacature.  Sommige bedrijven wensen een sollicitatiebrief met een cv, andere bedrijven wensen een schriftelijke motievatie of een motivatiebrief met een cv. Een motivatie of motivatiebrief is wel iets … Read more

Sollicitatiebrieven moeten maatwerk brieven zijn

Solliciteren is niet moeilijk maar het is wel belangrijk dat men een aantal richtlijnen in gedachten houdt als men gaat solliciteren.  Een belangrijke richtlijn is dat de aandacht die men aan de sollicitatie besteed gericht moet zijn op een specifieke functie bij een specifiek bedrijf. Men moet er dus voor waken dat men dezelfde sollicitatiebrief … Read more