Producentenvertrouwen gestegen in maart 2016

Woensdag 30 maart 2016 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat het producentenvertrouwen is gestegen. In februari kreeg het vertrouwen van producenten nog een indexcijfer van 3,1 in maart steeg dit indexcijfer naar 3,9. De stijging van het indexcijfer is het gevolg van het positieve beeld dat producenten hebben over hun orderportefeuille. Het oordeel van producenten over de voorraden van reeds geproduceerde producten is nauwelijks verandert.

Producenten worden positiever
Volgens het CBS is er sinds oktober 2014 een positieve tendens merkbaar onder ondernemers in Nederland. Het statistiekbureau geeft aan dat er wel verschillen zijn tussen de producenten. Met name de producenten van houtproducten en  bouwmaterialen zijn positief over de toekomst van hun bedrijf. Dit heeft vooral te maken met de goed gevulde orderportefeuilles die deze bedrijven hebben.

Ook ondernemers in de voedingsmiddelenindustrie en genotmiddelenindustrie zijn positief over de toekomst van hun organisatie. het minst positief zijn de ondernemers die actief zijn in de transportmiddelenindustrie.

Vertrouwen van producenten op de lange termijn
Vlak voor de economische crisis was het vertrouwen van ondernemers in Nederland op het hoogste punt gekomen in de afgelopen twintig jaar. In januari 2008 werd deze piek bereikt en kwam het vertrouwen van ondernemers op indexcijfer 9,4. Een jaar later werd het dieptepunt bereikt in het ondernemersvertrouwen en kwam het indexcijfer uit op min 23,5. Als men kijkt naar het gemiddelde indexcijfer van de afgelopen twintig jaar dan ziet men dat het indexcijfer in 2016 nog ruim boven het gemiddelde indexcijfer zit. Het gemiddelde indexcijfer over de afgelopen twintig jaar staat namelijk op 0,5.

Reactie van Technisch Werken
Net als consumentenvertrouwen is ook het producentenvertrouwen van groot belang voor de economie van een land. Als producenten een goede orderportefeuille hebben dan geeft dat rust en stabiliteit voor de organisatie. Op basis van een goede orderportefeuille kunnen bedrijven bovendien ook hun personeelsplanning aanpassen. Ze kunnen bijvoorbeeld uitzendkrachten inlenen om de pieken in de productie op te vangen. Daarnaast kunnen ze ook tijdelijke of zelfs vaste contracten aan werknemers bieden wanneer de productie geruime tijd op een hoger niveau moet draaien.

Al deze ontwikkelingen bevorderen de werkgelegenheid. Daardoor is het producentenvertrouwen belangrijk voor de arbeidsmarkt en daardoor ook belangrijk voor het consumentenvertrouwen. Werknemers die zeker zijn van hun baan zullen anders met hun inkomsten omgaan dan werknemers die voortdurend het gevoel hebben dat ze ontslagen zullen worden vanwege een slecht draaiende productie door een te kort aan orders van hun werkgever.