Producentenvertrouwen afgenomen in augustus 2017

In de maand augustus in 2017 is het vertrouwen van producenten in Nederland gedaald ten opzichte van de maand daarvoor. Dit komt naar voren uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het statistiekbureau maakte de gegevens bekend op woensdag 30 augustus 2017. Voor de publicatie van de gegevens over het producentenvertrouwen wordt door het CBS gebruik gemaakt van een vertrouwensindex. Deze vertrouwensindex ging van 6,6 in juli naar 5,4 in augustus.

Veel ondernemers in de industrie zijn minder positief over hun orderportefeuille. Daarnaast zijn de producenten ook minder positief over de productie in de komende drie maanden. Hoewel er twee maanden achter elkaar sprake is geweest van een daling in het vertrouwen van de industriële producenten ligt dit vertrouwen nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Dit gemiddelde staat namelijk op 0,7. In januari 2008 kwam het producentenvertrouwen op 9,4 en dat is het hoogste indexcijfer in jaren. Ongeveer een jaar later kwam het vertrouwen van producenten op het laagste niveau namelijk op min 23,5. Een aantal jaren is de economische situatie zo slecht geweest in Nederland dat het vertrouwen nauwelijks is toegenomen. Dit gebeurde echter vanaf 2014. Sinds de maand oktober van 2014 zijn de positief ingestelde producenten in Nederland in de meerderheid.