Producentenvertrouwen iets afgenomen in maart 2018

Het producentenvertrouwen van Nederlandse fabrikanten is in de maand maart van 2018 iets gedaald ten opzichte van de maand daarvoor. Het producentenvertrouwen wordt in kaart gebracht doormiddel van vertrouwensindicator. Deze vertrouwensindicator wordt weergegeven in indexcijfers. Het indexcijfer van het producentenvertrouwen ging van 10,9 in februari naar 9,5 in de maand maart.

CBS
Op donderdag 29 maart 2018 werden de cijfers met betrekking tot het producentenvertrouwen bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hieruit komt naar voren dat producenten in maart minder positief zijn over de verwachte bedrijvigheid dan in februari.

Orderportefeuille
Veel bedrijven in de productie zijn ook wat minder positief over de omvang van hun orderportefeuille merkt het statistiekbureau op. Hun mening over de voorraden gereed product is bijna niet verandert. Desondanks is het producentenvertrouwen nog zeker niet slecht. In februari 2018 bereikte dit vertrouwen de hoogste waarde met 10,9 punten. Dat is een groot verschil met de maand februari in 2009. Dat jaar werd namelijk de laagste waarde bereikt op min 23,5. In de afgelopen twintig jaar is het producentenvertrouwen gemiddeld 0,8 geweest.