Producentenvertrouwen blijft hoog in december 2017

Het vertrouwen van producenten is in Nederland in december ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de vorige maand. De producentenvertrouwensindicator gaf een indexcijfer aan van 8,9 in december. Dat is wel iets lager dan de maand november toen de producentenvertrouwensindicator op 9,1 stond. Op vrijdag 29 december 2017 werden deze gegevens bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoewel het indexcijfer in december lager was dan in de maand november heeft december wel het op een na hoogste producentenvertrouwen van 2017.

Orderportefeuille
Nederlandse producenten waren iets minder positief over de drukte die ze verwachten de komende tijd. Wel zijn ze positief over hun orderportefeuille. Daarnaast zijn de producenten in Nederland ook positiever over de voorraden gereed product. Industriële producenten hebben een producentenvertrouwen dat ruim boven het gemiddelde ligt van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen in deze sector kwam uit op indexcijfer 0,7 volgens het CBS.

Producentevertrouwen door de jaren heen
In januari 2008 werd het hoogste indexcijfer behaald in Nederland op het gebied van producentenvertrouwen. Toen kwam het indexcijfer op dit gebied op 9,4 uit. Ongeveer een jaar later daalde het vertrouwen van producenten naar een dramatische dip van min 23,5 op de index. Vanaf oktober 2014 is er echter sprake van een positieve ontwikkeling en hebben de positief gestemde ondernemers in
Nederland de overhand.