Olieprijs fluctueerde in 2017 behoorlijk

In 2017 is de olieprijs omlaag gegaan maar ook weer gestegen. De olieprijs staat nog steeds onder druk. Er werd een jaarwinst geboekt voor de olieprijs maar er was sprake van een bewogen jaar. In 2017 vonden verschillende natuurrampen plaats waaronder orkanen. Ook de politieke conflicten bleken een uitwerking te hebben op de olieprijs. Oorlogen en gewapende conflicten in het Midden-Oosten dreven de olieprijs op. De energietransitie zorgt er ook voor dat de vraag naar olie aan het afzwakken is. Grote spelers in de fossiele brandstoffen en energie zoals Shell bekijken momenteel ook hun rol in de energietransitie. Er worden minder investeringen gedaan in de fossiele brandstoffen. Dit heeft allemaal een effect op de olieprijs.

Ontwikkelingen in de olieprijs
Daarnaast zorgde ook de productieverlaging van de OPEC-landen in samenwerking met Rusland er voor dat de olieproductie omlaag is gegaan in een gedeelte van de wereld. In een ander deel van de wereld gaat de olieproductie juist omhoog. Denk hierbij aan de olieproductie in Amerika. In de Verenigde Staten wordt veel olie gehaald uit de zogenaamde schalielagen. Deze olie wordt ook wel schalie-olie genoemd. Het aanbod van schalie-olie op de markt neemt toe door de schalie-oliewinning in de VS. Dat zorgt er voor dat het aanbod van olie ook toeneemt en de olieprijs gaat dalen. Echter heeft Amerika te maken gehad met orkanen waardoor een deel van de olieproductie in de VS is stil komen te liggen of gereduceerd werd.

Olieprijs eind 2017
Verder werd de olieprijs gestuwd door de productiebeperkingen die door oliekartel OPEC en bondgenoot Rusland zijn afgesproken. De productiebeperking wordt overigens ook het komende jaar gehandhaafd. Dat heeft een positief effect op de olieprijs want men verwacht dat het overaanbod aan olie langzamerhand zal slinken. Op vrijdag 29 december 2017 kwam de olieprijs in de ochtend op 60,21 dollar per vat. Deze prijs ligt ruim 12 procent hoger dan de olieprijs begin 2017. Een vat Brentolie kostte ruim 17 procent meer en kwam op 66,57 dollar. Hieruit kan men ook concluderen dat de olieprijs aan het begin van 2017 dus 17 procent lager lag voor een vat Brent olie. In het jaar is de olieprijs verschillende keren gestegen maar ook gedaald.